Recent Content by N.T.Dũng

 1. N.T.Dũng
 2. N.T.Dũng
  2.Phải là carefully chứ
  Đăng bởi: N.T.Dũng, 19 Tháng tám 2019 lúc 20:51 trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 8
 3. N.T.Dũng
 4. N.T.Dũng
 5. N.T.Dũng
 6. N.T.Dũng
 7. N.T.Dũng
 8. N.T.Dũng
 9. N.T.Dũng
 10. N.T.Dũng
 11. N.T.Dũng
  Phải là n^2+n-16
  Đăng bởi: N.T.Dũng, 31 Tháng bảy 2019 trong diễn đàn: Đại số
 12. N.T.Dũng
 13. N.T.Dũng
  Phải là x^2 -2x+1 chứ
  Đăng bởi: N.T.Dũng, 23 Tháng bảy 2019 trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất
 14. N.T.Dũng
-->