matnatinhyeu_1995

ngốc thật..........

Chữ ký


...Always keep the faith!
♥...Hope to the end!♥...

Sakuravn said:
“Không phải tất cả con trai đều tạo ra ngọc. Nó chỉ kết ngọc khi có 1 thứ gì đó lọt vào bên trong vỏ. Nếu trong suốt quãng đời sống của mình, con trai không để một chất xúc tác nào gây đột phá, nó sẽ mãi mãi là 1 sinh vật bình thường không giá trị.”

Top Bottom