Marcco

Nơi ở
Nghệ An
Nghệ An

Contact

Facebook
100022825532535

Chữ ký

טו Hãy là chính mình

Các danh hiệu

 1. 25

  Nhận được 1.000 lượt "Thích"

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 15

  Sở hữu 200 bài viết

  Wow, bạn đã đăng được 200 bài viết rồi đó. Tiếp tục chinh phục những nấc thang mới nào.
 3. 5

  Chào mừng gia nhập BQT!

  Chúc mừng bạn đã là thành viên của gia đình nhỏ BQT. Hãy cùng chung tay xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé.
 4. 20

  Nhận được 500 lượt "Thích"

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 5. 5

  Sở hữu 50 bài viết

  Mới đây thôi mà bạn đã đăng được 50 bài viết rồi đó. Tiếp tục phấn đấu nhé.
 6. 15

  Nhận được 200 lượt "Thích"

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 10

  Nhận được 50 "Thích"

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 8. 5

  Nhận "Thích" đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 9. 1

  Bài viết đầu tiên

  Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom