Recent Content by Ly Lisa

 1. Ly Lisa
 2. Ly Lisa
 3. Ly Lisa
  x^2+y^2+z^2= (-1+căn3)/3 x+y+z= 1
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 15 Tháng bảy 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 4. Ly Lisa
  bằng phương pháp đạo hàm bae :v
  Đăng bởi: Ly Lisa, 9 Tháng bảy 2018 trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 5. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 tìm min

  tìm min của P=(a+1/a)^2+(b+1/b)^2 a,b>0 và a+b=1
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 9 Tháng bảy 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 6. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 Chu kì

  y=cos^2(2x)-sinx.cosx+4 y=sinx+(sin2x)/2 2 h/s trên tuần hoàn với chu kì bao nhiêu ? help
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 6 Tháng bảy 2018, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 7. Ly Lisa
 8. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 cực trị

  tìm m để h/s y=(x^2+(1-m)x -2)/(x+m) đạt cực tiểu tại x=0
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 5 Tháng bảy 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 9. Ly Lisa
 10. Ly Lisa
-->