Recent Content by Lưu Trí Nghiên

 1. Lưu Trí Nghiên

  Toán 12 Tính thể tích khối tròn xoay

  Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây quay quanh trục Ox y= sinx/2, y=0, x=0, x=pi/4
 2. Lưu Trí Nghiên

  Toán 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn

  Giúp em câu này với ạ, em cảm ơn Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x^2+1, tiếp tuyến với đường này tại điểm M(2;5) và trục Oy
 3. Lưu Trí Nghiên

  Toán 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

  Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 1. y= |\ln x| , y=1 2. y=2 - x^2 , y=0 và đường thẳng y= -x
 4. Lưu Trí Nghiên

  Toán 12 Viết phương trình tham số của đenta

  1. Đi qua M(-1;2;0) và song song với đường thẳng d: x-1/-2 = y+1 = z/-3
Top Bottom