Recent Content by luongduy2001

  1. L

    Toán 10 [Toán 10] Hàm số

    Ai giúp mình với: Cho f(x) là hàm số xác định trên R. Chứng minh rằng f luôn biểu diễn được một cách duy nhất dưới dạng tổng của một hàm số chẵn và một hàm số lẻ
Top Bottom