lucprokuteqb01

Chữ ký

Su ơi, tình cảm nhóc dành cho Su không bao giờ phai nhòa đâu. Tình cảm đó nhóc sẽ mãi giữ trong lòng và không thay đổi, Hãy tin ở nhóc , Su nhé
Nhóc ♥ Su nhiều lắm

:khi (170):
Bài hát: tonight
[YOUTUBE]8d5QEWdHchk[/YOUTUBE]
Top Bottom