leduyducvt1986

Người nhỏ nhưng tâm hồn không nhỏ

Viết và đọc thơ văn

Contact

Yahoo! Messenger
phaisong_leduc@yahoo.com

Chữ ký

Giữa biển cả mênh mông
Sóng gục mình yếu đuối
Nơi kia,bờ xa quá
Ngậm ngùi ... sóng vỡ tan ...
Top Bottom