Le_Tuan_Anh 10's latest activity

 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã đăng chủ đề mới.
  Tìm m thoả mãn hàm số có 9 điểm cực trị
  • IMG_20220920_230325.jpg
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã đăng chủ đề mới.
  Mọi người cho em hỏi khi xét các khoảng đồng biến, nghịch biến thì lúc nào sử dùng y'=f'(x) dấu lớn (bé) hơn hoặc bằng ạ
 • L
  Ta sử dụng kĩ năng tìm góc qua khoảng cách. Gọi \varphi là góc giữa (SDC) và (SBC) Ta có: sin\varphi=\dfrac{d(D,(SBC)}{d(D,SC)} d(D,(SBC))=\dfrac{2}{3}d(E,(SBC)) d(E,BC)=\dfrac{3}{4}d(A,BC)=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}...
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã đăng chủ đề mới.
  Cho S.ABCD ,ABCD là hình thang vuông tại A và D .(SAD) vuông góc với (ABCD),tam giác SAD đều.Biết AB=2AD=2DC=2a Tính cos giữa (SDC) và (SBC)
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 commented on Hy _ Nhiên's profile post.
  Cho mình hỏi đổi kiểu j ạ
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 reacted to Rau muống xào's post in the thread Toán 11 Giới hạn with Love Love.
  Ta có: \lim \limits_{x \to -\infty} (\sqrt{16x^2+ax+2022}-bx)= \lim \limits_{x\to- \infty} \dfrac{(16-b^2).x^2+ax+2022}{\sqrt{16x^2+ax+2022}+bx}. Nếu b\not = 4 thì biểu thức \lim có giá trị \pm \infty Nên nó b phải bằng 4 đó bạn Nếu còn thắc mắc...
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Giới hạn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Với cho e hỏi tại sao để nhận thấy đc b khác -4 ạ
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Giới hạn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Cho e hỏi là chỗ dòng 3 khi biến đổi ra phải là a/-căn 16 -4=-3 chứ ạ
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 reacted to 7 1 2 5's post in the thread Toán 11 Giới hạn with Love Love.
  Nhận thấy với b \neq -4 thì \lim _{x \to -\infty} (\sqrt{16x^2+ax+2022}-bx)=+\infty nên b=-4. Từ đó b=-4. Ta có...
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã đăng chủ đề mới.
  Biết 2 số thực a,b thỏa mãn \lim _{x \to -\infty} (\sqrt{16x^2+ax+2022}-bx)=-3. Khẳng định nào dưới đây đúng" A. a \in (0,30) B. a \in (30,+\infty) C. a \in (-20,0) D. a \in (-\infty,-20)
  • 1658071730832.png
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 commented on Hy _ Nhiên's profile post.
  Mình ở Thanh Hóa
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 commented on Hy _ Nhiên's profile post.
  Mình là Tuấn Anh 2k6
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 commented on Hy _ Nhiên's profile post.
  đc ạ
 • L
  2 \cos{x}- \cos{2x}=1 \\ \Leftrightarrow 2 \cos{x} - (2 \cos^2{x} - 1)-1=0 \\ \Leftrightarrow 2 \cos{x}-2 \cos^2{x}+1-1=0 \\ \Leftrightarrow \cos{x}-\cos^2{x}=0 \\ \Leftrightarrow \cos{x}(1-\cos{x})=0 \\ \Leftrightarrow \left[\begin{matrix}...
 • L
  Le_Tuan_Anh 10 đã đăng chủ đề mới.
  Giải phương trình lượng giác sau
  • 1658028842579.png
Top Bottom