Lê Đình Bảo's latest activity

 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  giúp mình câu 4 với ạ Cho f(x) = e^{3x - x^2}. Biết PT f''(x) = 0 có 2 nghiệm x_1;x_2. Tính x_1x_2
  • 720c08220625df7b8634.jpg
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo reacted to Alice_www's post in the thread Toán 12 đồ thị with Love Love.
  Chú ý lần sau quay đúng chiều và chụp rõ đề em nhé Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm tại Hàm số lũy thừa, hàm số mũ - logarit
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo reacted to Alice_www's post in the thread Toán 12 đồ thị with Love Love.
  Em tham khảo nhé Chúc em học tốt
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  giúp mình câu 73 và 74 với ạ
  • 1669132899301.png
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' đáy là hình vuông cạnh băng 3a, biết góc giữa (B'AC) và đáy bằng 30 độ. Thể tích V của khối lăng trụ
 • Lê Đình Bảo
  Humm em nghĩ là SH =< SN nên dấu bằng xảy ra khi SH=SN --> H trùng N và dùng pitago để tìm x ạ.
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Cực trị hình học. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  cho em hỏi sao lại có khúc này vậy ạ: Thể tích khối chóp đạt lớn nhất khi H trùng N x=(căn 6/2)a
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  cho khối chóp S.ABC có SC = x, các cạnh còn lại đều bằng 5 căn 2. tìm x để thể tích khối chóp S.ABC đạt giá trị lớn nhất
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Cực trị hàm số. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  = 5 ạ em nhầm
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  Cho hàm số y= x^3-3x^2+3mx+2. Tìm giá trị của tham số m để hàm số có 2 điểm cực trị tại x_1 và x_2 sao cho 2x_1+x_2=5
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  Câu 1: Một vật dđđh dọc theo trục Ox với phương trình x=10cos[(4pi/3)t - (2pi/3) ]cm. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật di chuyển: a. Từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x=7cm b. Từ vị trí biên âm đến vị trí có li độ x=3 cm c. Từ vị trí...
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  Read the passage and fill in the blank with a suitable word/ phrase from the passage. I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has to work long hours and...
 • Lê Đình Bảo
  Lê Đình Bảo đã đăng chủ đề mới.
  một vật chuyển động tròn đều có bán kính 4cm, tốc độ góc là 5 pi rad/s. a) Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên phương của đường kính dao động điều hòa với quỹ đạo là bao nhiêu? b) Tính chu kì và tần số của DĐĐH của hình chiếu nói trên
Top Bottom