Recent Content by kiettranpc@gmail.com

  1. K

    Toán [ Toán 10 ] Hàm số

    y=|x| ==> bằng x nếu x>=0, bằng -x nếu x<0.Vậy đồ thị của hàm y=|x| trùng với đths(đồ thị hàm số) y=x trong nửa khoảng [0;+oo) và trùng với đths y= -x trong khoảng (-oo;0)
Top Bottom