Recent Content by Kemdau2k4

 1. Kemdau2k4
 2. Kemdau2k4
  1.what gases occur in the air ?...
  Chủ đề bởi: Kemdau2k4, 3 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 10
 3. Kemdau2k4
  giải các pt 2x^3 -5x^2+2x+1=0 ,2x^3-5x+3=0
  Chủ đề bởi: Kemdau2k4, 7 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 4. Kemdau2k4
 5. Kemdau2k4
 6. Kemdau2k4
 7. Kemdau2k4
 8. Kemdau2k4
 9. Kemdau2k4
-->