Members Following Jeon Jungkookie

 1. 01692046078

  Học sinh mới
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  6
 2. 0912746586

  Học sinh chăm học, Nữ, 17
  Bài viết:
  210
  Đã được thích:
  102
  Điểm thành tích:
  61
 3. 0979556226

  Học sinh, Nữ, 14
  Bài viết:
  49
  Đã được thích:
  20
  Điểm thành tích:
  21
 4. ARMY's BTS

  Học sinh gương mẫu, Nữ, 17
  Bài viết:
  857
  Đã được thích:
  3,878
  Điểm thành tích:
  406
 5. azura.

  Học sinh chăm học
  Bài viết:
  256
  Đã được thích:
  261
  Điểm thành tích:
  76
 6. Cold Boy

  Học sinh chăm học, Nam, 14
  Bài viết:
  53
  Đã được thích:
  547
  Điểm thành tích:
  71
 7. dobao407@gmail.com

  Học sinh mới
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  6
 8. HuyHuy__BFF

  Banned, Nam
  Bài viết:
  778
  Đã được thích:
  1,294
  Điểm thành tích:
  214
 9. Iam_lucky_girl

  Học sinh chăm học, Nữ, 14
  Bài viết:
  740
  Đã được thích:
  962
  Điểm thành tích:
  121
 10. Jeon Jungkookie 93

  Học sinh, 17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  21
 11. Khánhly2k7

  Học sinh, Nữ, 13
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  47
  Điểm thành tích:
  21
 12. kimminah

  Học sinh mới, Nữ, 18
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  6
 13. Lee Young Soo

  Học sinh, Nữ
  Bài viết:
  244
  Đã được thích:
  184
  Điểm thành tích:
  36
 14. Luna Lê

  Học sinh chăm học, Nữ, 19
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  66
  Điểm thành tích:
  149
 15. Mim Mochi

  Học sinh, Nữ, 16
  Bài viết:
  67
  Đã được thích:
  86
  Điểm thành tích:
  46
 16. Minji's Ami's

  Học sinh, Nữ, 15
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  75
  Điểm thành tích:
  46
 17. ngocvan9999

  Học sinh chăm học, Nam, 17
  Bài viết:
  654
  Đã được thích:
  519
  Điểm thành tích:
  121
 18. nguyễn kuroko

  Học sinh, Nam
  Bài viết:
  99
  Đã được thích:
  41
  Điểm thành tích:
  36
 19. Nguyễn Trần Quỳnh

  Học sinh chăm học, Nữ
  Bài viết:
  239
  Đã được thích:
  109
  Điểm thành tích:
  84
 20. N_B_S_1/2/5

  Học sinh, Nam, 16
  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  169
  Điểm thành tích:
  46