Recent Content by Japan on the go

 1. Japan on the go
  Tìm x: Ix+1/2I + Ix+1/3I + ... + Ix+1/100I = 100.x.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 14 Tháng mười hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 2. Japan on the go
  Tìm số nguyên p sao cho p + 2 và p + 4 đều là số nguyên tố.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 19 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 3. Japan on the go
 4. Japan on the go
  Chủ đề

  Toán 7 Phân số

  Cho ba số a, b, c thỏa mãn abc = 1. CMR: 1/ab+a+1 + 1/bc+b +1 + 1/abc+ac+c = 1.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 6 Tháng chín 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. Japan on the go
 6. Japan on the go
  Tìm các số tự nhiên n để phân số sau là phân số tối giản: n + 1/n - 3.
  Chủ đề bởi: Japan on the go, 19 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. Japan on the go
 8. Japan on the go
-->