Recent Content by jagbaskerville2001

 1. J

  Sinh 9 bài tập định luật Menden

  Chào em, F1 có cây thấp, trắng = 6,25% = 1/16 = 1/4 ab x 1/4 ab --> A: cao > a: thấp, B: đỏ > b: trắng --> P dị hợp 2 cặp gen sẽ có kiểu gen AaBb em nhé. Chúc em học tốt! Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 2. J

  Sinh 9 xác định tính trội lặn

  Chào em P: Lông đen x lông xám F1: 1 lông đen : 1 lông nâu --> Trong cá thể P lông đen mang alen lông nâu và lông nâu trội hoàn toàn so với lông xám, lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu. Quy ước: A1: đen > A2: nâu > A3: xám * Sơ đồ lai P: A1A2 (đen) x A3A3 (xám) F1: 1 A1A3: 1A2A3 (1đen: 1...
 3. J

  Sinh 9 phép lai về màu sắc lông

  Chào em, * Xét phép lai 1: P: Đen x Đen F1: 3 đen: 1 trắng --> A1: đen trội hoàn toàn so với A4: trắng --> P: A1A4 x A1A4 F1: 1A1A1: 2A1A4: 1A4A4 (3đen: 1 trắng) * Xét phép lai 2: P: Đen x Trắng F1: 1 Đen :1 Xám --> A2: Xám trội hoàn toàn so với A4: trắng P: A1A2 x A4A4 --> F1: 1 A1A4...
 4. J

  Sinh 9 Xác định kiểu gen

  Chào em, a. Xét phép lai 1: P: Đỏ x Hồng --> 100% Đỏ --> A1: Đỏ trội hoàn toàn so với A3: Hồng --> Kiểu gen của P là: A1A1 x A3A3 Xét phép lai 2: P: Vàng x Vàng --> 3 vàng: 1 hồng --> A2: Vàng trội hoàn toàn so với A3: Hồng --> Kiểu gen của P là: A2A3 x A2A3 Xét phép lai 3: P: Đỏ x Vàng --> 1...
 5. J

  Sinh 9 Các qui luật di truyền của Menđen

  Chào em, 5. P: Hạt vàng x Hạt xanh F1: 100% vàng F2: 3 vàng: 1 xanh --> A: vàng trội hoàn toàn so với a: xanh 5. Aa x X thu được 100% hạt vàng --> Cây X phải có kiểu gen AA (vàng) 6. Vàng x X --> 100% hạt vàng TH1: Cây hạt vàng có kiểu gen AA --> Cây X có thể có kiểu gen AA (vàng), Aa (vàng)...
 6. J

  Sinh 12 bt dtqt

  Chào em, I. Những kiểu gen dị hợp có tỷ lệ = (2x 1/n x 1/n)x nC2 = (2x1/nx 1/n)x (nx(n-1))/2 = (n-1)/n = 1-1/n --> I đúng. II. Nếu chọn lọc tự nhiên tác động theo xu hướng loại bỏ cá thể thuần chủng thì chỉ còn các cá thể dị hợp nên tần số alen không đổi qua các thế hệ do các cá thể dị hợp sẽ...
 7. J

  Sinh 12 Viết kiểu gen trong quần thể

  Chào em, Cặp 1 chứa 1 gen 1 alen nên sẽ có 1 kiểu gen AA Cặp 2 chứa 1 gen 2 alen sẽ có 4 kiểu gen: BBB, BBb, Bbb, bbb (do cặp 2 chứa 3 NST) Cặp 3 chứa 1 gen 2 alen có 3 kiểu gen: DD, Dd, dd Chúc em học tốt ! Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 8. J

  Sinh 9 giao tử thuần khiết

  Chào em, Theo giả thuyết của Menđen: Giao tử thuần khiết là giao tử chứa nhân tố di truyền có bản chất giống với ở thế hệ P do vậy trong quá trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền không có sự pha trộn mà vẫn giữ nguyên bản chất của chúng như ở thế hệ P. Do vậy khi tiến hành lai 1 cặp tính...
 9. J

  Sinh 9 Bài tập phân li độc lập của Menden

  Chào em, còn trường hợp gen B và D cho tỉ lệ 3:1 nhưng vì tương tự nên chị chỉ lấy ví dụ về gen A em nhé!
 10. J

  Sinh 9 Bài tập phân li độc lập của Menden

  Chào em, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1). (1:1). (1:1). Giả sử Cặp A cho tỷ lệ 3:1 --> kiểu gen P: Aa x Aa, (1:1) = Bb x bb, (1:1) = Dd x dd Vì vậy kiểu gen của P là: AaBbDd x Aabbdd hoặc AabbDd x AaBbdd em nhé! Chúc em học tốt nha! Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 11. J

  Sinh 9 quần thể tự thụ phấn

  Chào em, vì mỗi cá thể Aa tự thụ phấn sẽ cho 1/4 trắng ở I1, mà I1 có 1/12 trắng em nhé!
 12. J

  Sinh 9 tỷ lệ cây hạt dài thu được ở F3

  Chào em, Cây hạt dài F1 có kiểu gen Aa --> sau 1 thế hệ tự thụ phấn thu được F2: 1/4 AA: 1/2 Aa: 1/4 aa Vậy 3 cây hạt dài F2 có tỷ lệ kiểu gen là 1/4 AA: 1/2 Aa = 1/3 AA: 2/3 Aa Do vậy F3 có tỷ lệ kiểu gen: AA= 1/3+2/3. (1-1/2)/2= 0.5 Aa = 2/3.1/2= 1/3 aa = 2/3.((1-1/2)/2)= 1/6 F3 có tỷ lệ hạt...
 13. J

  có câu hỏi Sinh học gì cứ đăng lên diễn đàn nha em!!

  có câu hỏi Sinh học gì cứ đăng lên diễn đàn nha em!!
 14. J

  Sinh 9 xác định tỷ lệ kiểu gen

  Chào em, Do tự thụ phấn: F1 có tỷ lệ kiểu gen là: AA = 2/3 + (1-1/2)/2x 1/3 = 0,75 Aa= 1/3.1/2 = 1/6 aa = (1-1/2)/2x 1/3 = 1/12 em nhé! Chúc em học tốt! Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn ph
 15. J

  Sinh 9 tự thụ phấn

  Chào em, F2 có tỷ lệ hoa trắng = 0,4, P có tỷ lệ hoa trắng = 0,1 --> Do tự thụ phấn aa F2 = aa P + (1-1/2^2)/2 x Aa P --> 0,4 = 0,1 + (1-1/2^2)/2 x Aa P --> Aa P = 0,8 --> tỷ lệ AA P = 0,9-0,8 = 0,1 em nhé! Chúc em học tốt nha! Em đọc thêm tại: Trọn bộ kiến thức Miễn ph
Top Bottom