jagbaskerville2001's latest activity

 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 bài tập định luật Menden. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, F1 có cây thấp, trắng = 6,25% = 1/16 = 1/4 ab x 1/4 ab --> A: cao > a: thấp, B: đỏ > b: trắng --> P dị hợp 2 cặp gen sẽ có kiểu gen AaBb em nhé. Chúc em học tốt! Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 xác định tính trội lặn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em P: Lông đen x lông xám F1: 1 lông đen : 1 lông nâu --> Trong cá thể P lông đen mang alen lông nâu và lông nâu trội hoàn toàn so với lông xám, lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu. Quy ước: A1: đen > A2: nâu > A3: xám * Sơ đồ lai P...
 • J
  xđ tính trội lặn của màu sắc lông và viết sơ đồ lai
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 phép lai về màu sắc lông. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, * Xét phép lai 1: P: Đen x Đen F1: 3 đen: 1 trắng --> A1: đen trội hoàn toàn so với A4: trắng --> P: A1A4 x A1A4 F1: 1A1A1: 2A1A4: 1A4A4 (3đen: 1 trắng) * Xét phép lai 2: P: Đen x Trắng F1: 1 Đen :1 Xám --> A2: Xám trội hoàn toàn so...
 • J
  Bài 4: Ở chuột, khi tiến hành một số phép lai về màu sắc lông người ta thu được kết quả sau: Phép lai P F1 Đen Xám Kem Trắng 1 Đen x Đen 30 0 0 11 2 Đen x Trắng 21 19 0 0 3 Kem x Kem 0 0 32 11 4 Xám x...
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 Xác định kiểu gen. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, a. Xét phép lai 1: P: Đỏ x Hồng --> 100% Đỏ --> A1: Đỏ trội hoàn toàn so với A3: Hồng --> Kiểu gen của P là: A1A1 x A3A3 Xét phép lai 2: P: Vàng x Vàng --> 3 vàng: 1 hồng --> A2: Vàng trội hoàn toàn so với A3: Hồng --> Kiểu gen của P...
 • J
  Bài 3: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen gồm 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định (alen là các trạng thái khác nhau của cùng một gen), trong đó alen A1 quy định hoa màu đỏ; alen A2 quy định...
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 Các qui luật di truyền của Menđen. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, 5. P: Hạt vàng x Hạt xanh F1: 100% vàng F2: 3 vàng: 1 xanh --> A: vàng trội hoàn toàn so với a: xanh 5. Aa x X thu được 100% hạt vàng --> Cây X phải có kiểu gen AA (vàng) 6. Vàng x X --> 100% hạt vàng TH1: Cây hạt vàng có kiểu gen AA...
 • J
  jagbaskerville2001 reacted to ngia's post in the thread Sinh 12 bt dtqt with Love Love.
  Ở một loài TV lưỡng bội ngẫu phối, màu hoa do một gen có n alen quy định (n>1), trong đó các alen trội lặn hoàn toàn với nhau từng đôi một. Giả sử ở một quần thể đang CBDT , trong đó tần số các alen đều bằng nhau. Theo lý thuyết, nếu các thế hệ...
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 12 bt dtqt. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, I. Những kiểu gen dị hợp có tỷ lệ = (2x 1/n x 1/n)x nC2 = (2x1/nx 1/n)x (nx(n-1))/2 = (n-1)/n = 1-1/n --> I đúng. II. Nếu chọn lọc tự nhiên tác động theo xu hướng loại bỏ cá thể thuần chủng thì chỉ còn các cá thể dị hợp nên tần số alen...
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 12 Viết kiểu gen trong quần thể. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, Cặp 1 chứa 1 gen 1 alen nên sẽ có 1 kiểu gen AA Cặp 2 chứa 1 gen 2 alen sẽ có 4 kiểu gen: BBB, BBb, Bbb, bbb (do cặp 2 chứa 3 NST) Cặp 3 chứa 1 gen 2 alen có 3 kiểu gen: DD, Dd, dd Chúc em học tốt ! Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến...
 • J
  Ở 1 tế bào có 3 cặp NST cặp thứ 2 chứa 3 chiếc NST. Hãy mô tả trên tế bào và viết các kiểu gen có thể có của tế bào biết cặp NST 1 chứa 1 gen có 1 alen, cặp NST thứ 2 chứa 1 gen có 2 alen, cặp NST thứ 3 chứa 1 gen có 2 alen. Giúp em với mọi người :((
 • J
  jagbaskerville2001 đã trả lời vào chủ đề Sinh 9 giao tử thuần khiết. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chào em, Theo giả thuyết của Menđen: Giao tử thuần khiết là giao tử chứa nhân tố di truyền có bản chất giống với ở thế hệ P do vậy trong quá trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền không có sự pha trộn mà vẫn giữ nguyên bản chất của chúng như...
 • J
  phát hiện quan trọng của menđen thông qua giả thuyết giao tử thuần khiết là gì
 • J
  vâng em hiểu rồi ạ
Top Bottom