Itsjerry's latest activity

  • I
    Itsjerry đã đăng chủ đề mới.
    Giải chi tiết giúp em Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế...
  • I
    Đáp án hôm trước đây rồi ^^ Hôm nay mình qua dạng mới rồi nhé các em!! BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ :Tuzki57 Dạng toán đồ thị đối với các em lớp 8, lớp 9 luôn có những khó khăn, vì chưa hiểu rõ bản chất sự phụ thuộc của đại lượng này vào đại...
Top Bottom