hoa_giot_tuyet

... .

... .
Nơi ở
Nơi chưa đựng Blue Sapphire
Occupation
Người cũ

Contact

Yahoo! Messenger
thiensu_snowdrop

Chữ ký

Đã lâu lắm rồi :)
Top Bottom