Recent Content by Hilary Nguyễnn

 1. Hilary Nguyễnn
  Chủ đề

  English 9 Writing

  Write a paragraph about( 200-250 words) what make you stressed?
  Chủ đề bởi: Hilary Nguyễnn, 28 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 9
 2. Hilary Nguyễnn
 3. Hilary Nguyễnn
 4. Hilary Nguyễnn
 5. Hilary Nguyễnn
  Chủ đề

  English 9 Writing

  Write a paragraph( about 120-150 words) about obesity
  Chủ đề bởi: Hilary Nguyễnn, 7 Tháng mười 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 9
 6. Hilary Nguyễnn
  Chủ đề

  English 9 Writing

  Write a paragraph about the wet rice(about 1000-1500 words)
  Chủ đề bởi: Hilary Nguyễnn, 13 Tháng chín 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 9
 7. Hilary Nguyễnn
  Thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam
  Chủ đề bởi: Hilary Nguyễnn, 13 Tháng chín 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thuyết minh - Tự sự - Biểu cảm
 8. Hilary Nguyễnn
  Write a passage (about 100-120 words) your opinion about fast food
  Chủ đề bởi: Hilary Nguyễnn, 20 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận - Chia sẻ chung
-->