Recent Content by Hiền Lang

  1. Hiền Lang

    Tâm sự Về diễn đàn

    Mấy nay thấy diễn đàn mình thú vị thật. Qua một hôm mod, tmod, cả admin cũng bay đâu hết, ấy vậy mà chả thấy ai giải trình hay thắc mắc hỏi han gì, cũng đủ thấy sự lãnh cảm của mọi người với nơi này rồi. 1 diễn đàn "vô chính phủ" thế này rồi tương lai sẽ đi về đâu nhỉ. Có lẽ nó sẽ sớm quay về...
Top Bottom