Recent Content by Hana Chem

 1. Hana Chem

  Toán 12 Tính Đơn Điệu

  Cho em xin lời giả câu này với ạ
 2. Hana Chem

  Hóa 11 Nhận biết lọ mất nhãn

  Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các loại dung dịch mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch sau: Zn(NO3)2, AgNO3, ZnCl2, AlCl3, CH3CHO, C2H5OH. (Lưu ý: không dùng phương pháp nhiệt phân muối, chỉ cần nêu cách làm và hiện tượng, không cần ghi phản ứng giải thích)
 3. Hana Chem

  Hóa 11 Ion phức

  Cho em hỏi quá trình và cơ chế hình thành nên các ion phức sau ạ Cu(OH)2 +4NH3 -> [Cu(NH3)4]2+ + OH- Zn(OH)2 + 4NH3 -> [Zn(NH3)4]2+ +2OH-
 4. Hana Chem

  Toán 11 Đồ thị hàm số

  Giúp mình bài này với ạ!
 5. Hana Chem

  Hóa 11 Danh Pháp

  Đọc tên các chất sau theo danh pháp IUPAC giùm em ạ: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2Cl CH3-CH2-CH(CH2Cl)-CH2-CH3
 6. Hana Chem

  Toán 11 Tổ hợp và xác suất

  1) Để tránh lây nhiễm virus Corona, các học sinh ngồi dãn cách nhau để đảm bảo an toàn rằng các học sinh đều ngồi cách nhau một chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 học sinh vào 20 chỗ sao cho đảm bảo điều kiện dãn cách trên? 2) Trong giỏ quà của ông già Noel mang đến cho John có 3 hộp quà màu...
 7. Hana Chem

  Toán 11 Tổ hợp & Xác suất

  Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau sao cho số cần lập có đúng 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ
 8. Hana Chem

  Hóa 11 Ion cùng tồn tại trong dung dịch

  Mình tưởng là nó có phản ứng chứ ạ, tạo ra NaHCO3 ít tan
 9. Hana Chem

  Hóa 11 Ion cùng tồn tại trong dung dịch

  Câu B có phản ứng của Na+ và HCO3- không ạ?
 10. Hana Chem

  Hóa 11 Ion cùng tồn tại trong dung dịch

  Dãy gồm các ion đồng thời tồn tại trong một dung dịch là: A. H+;HCO3-;Cl-;SO4 2- B. HCO3-;Na+;K+;Ca2+ C. H+;NO3-; OH-; Na+ D. Mg2+;K+;OH-;NO3-
 11. Hana Chem

  Toán 11 Tìm giá trị a,b

  Dạ đề chỉ có cho như vậy thôi ạ
 12. Hana Chem

  Toán 11 Tìm giá trị a,b

  Trong khai triển của (x+a) mũ 3 nhân (x-b) mũ 6 Hệ số của x mũ 7 là trừ 9 và k có số hạng chứa x mũ 8. Tìm a và b
 13. Hana Chem

  Toán 11 Hình Học Không Gian

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB,BC và Q thuộc AD. a) Tìm giao điểm P của CD và (MNQ). b) Chúng Minh PQ//MN và PQ//AC. c) Các định vị trí của Q trên AD để tứ giác MNPQ là hình bình hành.
 14. Hana Chem

  Vật lí 11 Mạch điện

  Bạn có thể giải thích rõ hơn cho mình chỗ xác định chiều được không ạ? Và cái cách tính số chỉ ampe kế nữa ạ, mình không rõ lắm
 15. Hana Chem

  Vật lí 11 Mạch điện

  Cho mạch điện như hình vẽ 4. Biết: R1=8 Ôm; R2= 2 Ôm; R3 = 4 Ôm; R4 là một biến trở; UAB=9 V; RA =0 a) Điều chỉnh R4 để ampe kế chỉ số 0. Tính trị số R4. b) Điều chỉnh R4=4 Ôm. Xác định chiều và số chỉ ampe kế.
Top Bottom