Recent Content by Hana Chem

 1. Hana Chem

  Vật lí 11 Tìm vectơ cường độ điện trường

  Cho mình hỏi là câu b ấy ạ. Nếu thay vì giải như vậy, mình giải là để q0 nằm cân bằng thì : Vecto E10 + Vecto E20 = 0 được không ạ?
 2. Hana Chem

  Vật lí 11 Tìm vectơ cường độ điện trường

  Hai điện tích q1 = 36.10^-10 C, q2 = -64.10^-10 C đặt tại A,B trong không khí, AB =10 c A/ Xác định vecto cường độ điện trường tại C với CA =6 cm, CB= 8 cm B/ Tìm các điểm D mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0
 3. Hana Chem

  Toán 11 TÌM GTNN, GTLN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

  Cho mình hỏi là tại sao từ bước cos2x - sin2x +6 lại có thể ra được cái tiếp theo ạ?
 4. Hana Chem

  Hóa 11 Muối axit

  Tại sao NH4Cl không phải là muối axit mà lại là muối trung hòa? Trong khi NH4Cl sẽ điện ly mạnh ra NH4+ VÀ Cl- sau đó NH4+ tiếp tục điện ly ra NH3 + H+ mà ạ?
 5. Hana Chem

  Hóa 11 Axit - Bazo - Muối

  1) Tại sao các ion của kim loại kiềm và kiềm thổ trong dung dịch không phải là axit, còn Al3+ và Cu 2+ lại là axit? ( Theo thuyết Bronsted - Lowry) 2) Chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted - Lowry?
 6. Hana Chem

  Hello bạn nha! Bạn có thể giúp mình chỗ này một chút được không ạ? 1) Tại sao các ion của kim...

  Hello bạn nha! Bạn có thể giúp mình chỗ này một chút được không ạ? 1) Tại sao các ion của kim loại kiềm và kiềm thổ trong dung dịch không phải là axit, còn Al3+ và Cu 2+ lại là axit? 2) Al(OH)3 bạn có thể chứng minh nó là chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted được không ạ? (Tại mình thấy nó không...
 7. Hana Chem

  Chúc bạn buổi tối vui vẻ luôn nè!

  Chúc bạn buổi tối vui vẻ luôn nè!
 8. Hana Chem

  Cảm ơn bạn nhiều nha!

  Cảm ơn bạn nhiều nha!
 9. Hana Chem

  Bạn chắc cũng học hóa chuyên hả? Có gì tụi mình liên lạc hỗ trợ lẫn nhau được không? :> Tại mình...

  Bạn chắc cũng học hóa chuyên hả? Có gì tụi mình liên lạc hỗ trợ lẫn nhau được không? :> Tại mình cũng mới bắt đầu làm quen học với cả tự học nữa ấy, có gì bạn giúp mình nhé.
 10. Hana Chem

  Hóa 11 Sự điện ly

  Chỗ trạng thái ban đầu mình nghĩ là có thêm CH3COOH nữa chứ ạ?
 11. Hana Chem

  Hóa 11 Sự điện ly

  Cho mình hỏi thêm nữa là tại sao Ka thuận lớn thì Ka nghịch nhỏ thế ạ? Có quy tắc như vậy ạ? Tại mình học qua rồi mà không thấy người ta có nói như vậy.
 12. Hana Chem

  Hóa 11 Sự điện ly

  Cho mình hỏi chỗ câu a với ạ, mình thấy HCl điện li ra được H+ và Cl- thì sẽ làm tăng H+ điện ly ra từ CH3COOH, nhưng mà nó cũng sẽ tác dụng với Cl- để tạo lại thành HCl chứ ạ?
 13. Hana Chem

  Hóa 11 Sự điện ly

  Tính độ điện ly alpha của CH3COOH trong dung dịch CH3COOH 0,0100M. Sự có mặt của các chất sau đây ảnh hưởng thế nào đến độ điện ly của CH3COOH. a) HCl b) NH4Cl c) HCOONa d) NaCl
 14. Hana Chem

  Dạ có ạ

  Dạ có ạ
 15. Hana Chem

  Hóa 11 Sự điện ly

  1) Mô tả trạng thái ban đầu và trạng thái cân bằng trong dung dịch nước của CH3COOH và NaOH cùng nồng độ. 2) Phương trình trên có khác gì so với phương trình CH3COOH = CH3COO- + H+ không ạ?
Top Bottom