haibara.713

hướng nội

chơi game, đọc manga...
Website
http://diendan.hocmai.vn/member.php?u=1782952
Nơi ở
YG-family
Occupation
học sinh

Chữ ký

15hxvsn.jpg


....Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả.
Mỗi giây phút đều có ý nghĩa riêng của nó, hãy nắm giữ những điều đó thật chặt...
Top Bottom