Duy Phúc

Giới thiệu bản thân :
Họ và tên: Lê Duy Phúc
Ngày sinh : 31/05/2007
Yêu thích : English and music
Thần tượng : The weeknd, Ava max, Justin Bieber, Doja cat, Ariana Grande...
Sinh nhật
31 Tháng năm 2007 (Age: 16)
Đồng Nai
Gender
Male
Occupation
Học sinh

Chữ ký

p-xVTjcCmaDIu0ZBTosu0htnozvzpVK1W1PG3P8MDdivLVUeuFpkl354EIBj_Os8iwMOYQGNNXk_o22QndIewyXrX2CCHcPsxtYaR2jcXWP1PjP3BZj--OCKXo09WduoBm9l8Wu79UYYN6D2rgOGoAjyI4T3sxJ5s44JaResUCnjWdb4UDBOrhuogQTZButQXVMB3OT47p0t_8nBFqP6e0_A-4JpF98_t3JhCfEwBjb-oyHLV4M3AecoPlBo9Zx-IwqnlFzDPDSAiGHp5hWgpYJOK6QONhr3RcOJwiDdBQVfrnBMcxhw5AJ3BDRrEZJ5njICQmWleXGK9AJpF3P3tzSC19wwIqyhmcN1AOPuFj7efxrC9km8hGbTgzh1F9fuAgArwhnmnh2TD_OC8CZNQFV4uebSredX-iK4zLx2rE3przderxvm7ytRXht-uVWvxz5j7uSvX-vl9WcdmYAU02B5XupqlL-NVi1VROneaTSEc0ry4OAISpF29ZSAcNV5TZIyT8KiG0Mq-zv8zEcTTdHpqCvlbIECimGC3Vq7oiGgjnPKIui1v1-iRxwAJC4wJchO4LSt7ijSDi4M7hfCdhPAFoETi7ueP3eWzjeXECKSdfLI7UHRhC2HwYwEOTYWhXmBd3HVuLJmNDraylDO7L-RosSczsi6tb6yKlyTSvuz8SAz12WDuIA8AaPi0-L1ib92t-xLhuTitpqcjVHsPV2SbHMymUnY9u2crG-4dhKv_kJPipEVj3wmM-X_KQ=s657-no
8C59fYvWhABz3CYGRNGLk7bGM2EjTYqeHZNgvX7pVeaCWMz4acPFc6NpSH_WSDnUYqKW82zXgYUUMUOII_iAt35nBK4Nzg84HvWn78LiT_g3a2rD2I2z4L84CqMB95Z8RAgV5ymVEoM3WqP79vcj-ZuDr0_GoRZjay8HWBQ83_vF9-gIdIY1ybcWRPLD9310F6IDBzzm9Aw0jdUDCV3rNCS-GA2opLeXfRXxJjxPBQin6J4OjeiQXiVLy7ylV1AmTJakPUZPzPZ0wZBBtwMJ4bYLTSqDKhRgGSUfzy-mzjh-Z4PjyMlLB5KB-XPh9TiY9bACzI41ehQ7LIVbJrK_titzUAEKooS6hTVk1e77f3_w0199D2Of2OLMbUlEkFwmrGapGDC0es7Qwebc-Umdd2k2v5LWMBWtVUKZllzU82bqJPa5UQfPPJNinA1Dgu1DmPHePoIzxoZreFwI4daQPhozJqQh41yS0P4HfQ9Pgp1g7sG1PMdBQFacQ-o-M3ypprhyEb1QfxmTY_8So6smzmiXp_ubr-swBcCcTJ2oKfekVB_Mu9uO3ht6cUI6Um3VyC7SHByotv2ehg45O3SW78N-vB9GdbOFyHU1IX3SkMIo82B19AVlNqx7R0nhx-S9IUgmhgTkERegMlt8GBGb-v9XVHJYVMvICd9Vkb5aX0_Qe3zghaPOYrU4xGttxoLHVJlaAIhUy0gY5MgtNp3qySxYLSJOGWt1ZXoyZpmWwkB9dwxrjkuphd0La0fvAg=s328-no
Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  Gia nhập HMF 1 năm

  Chà chà, mới đây thôi mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau được 1 năm rồi đấy. Thời gian trôi thật nhanh bạn nhỉ?
 2. 15

  Sở hữu 200 bài viết

  Wow, bạn đã đăng được 200 bài viết rồi đó. Tiếp tục chinh phục những nấc thang mới nào.
 3. 15

  Nhận được 200 lượt "Thích"

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 5

  Sở hữu 50 bài viết

  Mới đây thôi mà bạn đã đăng được 50 bài viết rồi đó. Tiếp tục phấn đấu nhé.
 5. 10

  Nhận được 50 "Thích"

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 5

  Nhận "Thích" đầu tiên

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  Bài viết đầu tiên

  Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn HOCMAI. Hãy bắt đầu từ những bài viết đầu tiên.
Top Bottom