Recent Content by dangxuanchuon

 1. dangxuanchuon

  Toán 8 BT toán 8

  a/ đâu vậy?? (thật ra tất cả bài toán đều tự nghĩ ra)
 2. dangxuanchuon

  Toán 8 Cho tam giác vuông ABC, vuông tại A,

  a/ đề sai, sửa AEHG thành AEHF Trong tg AEHF có A^=90º (gt), AFH^=90º(gt), AEH=90º(gt) => AEHF là hcn (tg có 3 góc vuông) b/đề sai ko thể sửa
 3. dangxuanchuon

  bớt bớt lại

  bớt bớt lại
 4. dangxuanchuon

  Toán 8 BT toán 8

  a/ Tìm a biết \sqrt{a^{2}-2520} và \sqrt{a^{2}+2520} nguyên b/ Chứng minh: 1^3+2^3+3^3+...+n^3=(1+2+3+...+n)^2 c/ Tại sao n(n+1)(2n+1) \ \vdots \ 6
 5. dangxuanchuon

  [IMG]

 6. dangxuanchuon

  dịch: "SAO CẬU KHÔNG HỈU TÌNH CẢM CỦA TÔI VẬY NHỈ" (ko dấu) ai quan tâm

  dịch: "SAO CẬU KHÔNG HỈU TÌNH CẢM CỦA TÔI VẬY NHỈ" (ko dấu) ai quan tâm
 7. dangxuanchuon

  Toán 8 Tìm điều kiện chia hết

  Cho: A=1^4+2^4+3^4+...+n^4 B=1+2+3+...+n tìm điều kiện cho n để A⋮ B
 8. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  Ok Giờ vấn đề là muốn đổi từ integer thành qword
 9. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  Đang nghiêm cứu làm cho nhanh hơn (đã tạo xong cái hỗ trợ tới qword với loại bỏ bớt số (48 Kiểm tra đc 210 số bằng cách bỏ bớt số chia hết cho 2,3,5,7) nhưng rất nhiều lỗi)
 10. dangxuanchuon

  Toán 8 Chứng minh định lí đường trung tuyến

  Góc EFK (với F là đỉnh)
 11. dangxuanchuon

  Toán 8 Chứng minh định lí đường trung tuyến

  rất là có tâm thế còn EF^K?
 12. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  *tự làm, không hề sao chép, cux ko biết cái này* (tại sao không phải writeln(' ', n, ' khong chia het cho cac so tu ', 1, ' toi ', roundup(✓n), '!'); (cố tình ✓n dù bik pascal không hỗ trợ và ✓ không phải căn và sqrt tồn tại trong pascal ) (tại sao không làm nhiều số cùng 1 lúc? (đang ngiêm cứu...
 13. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  chưa hiểu rõ lắm (cái #12)
 14. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  đã thử và vẫn tràn (?!) (đang xem xét sử dụng qword (nhiều số hơn cả int64 nếu không tính số âm và không có số nguyên tố nào âm cả)
 15. dangxuanchuon

  có thể lắm

  có thể lắm
Top Bottom