da0chjchkjd9x

Thát kiếm hạ thiên sơn

Chữ ký

Cuộc đời cũng giống như 1 dòng sông khi thì im lìn phẳng lặng khi thì sóng dậy dữ dội.
Top Bottom