cindy2002

tính tình thất thường sáng nắng , chiều mưa

tui cũng hổng rõ mình có sở trường j
Nơi ở
chỗ nào có người ở thì nơi đó có tui
Occupation
hiện tại chưa bik , tương lai sẽ rõ

Chữ ký

................. Bản chất của giấc mơ là cái bóng của cuộc sống....................................
Top Bottom