Recent Content by Cindy An <3

  1. Cindy An <3

    Toán 9 Giaỉ toán hình học

    · Anh/Chị giúp em với ạ!! Em cần gấp, em cảm ơn
  2. Cindy An <3

    Toán 9 Giải bài toán bằng cách lập pt

    Hai lớp 9A và 9B cùng làm một công việc thì xong trong 4 giờ. Nếu để một lớp làm riêng thì lớp (A làm xong công việc đó ít hơn lớp 9B là 6h. Hỏi nếu mỗi lớp làm riêng thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu? Anh/Chị giúp em với ạ!! Em cần gấp, em cảm ơn!!
Top Bottom