Recent Content by Chu thị tham

  1. Chu thị tham
    Chủ đề

    Toán 6 Tìm x

    |2x-3|=5 x^10: x^7 =64 (26-3x):5= 71 5x+ 10+ 3x=90 10x+7- 5x+3= 60
    Chủ đề bởi: Chu thị tham, 26 Tháng sáu 2021, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số