Recent Content by Cheems

 1. Cheems
 2. Cheems
  Cho x,y là các số thực dương . CMR : x^2/y^2 + y^2/x^2 - 3x/y - 3y/x + 4 > 0
  Chủ đề bởi: Cheems, 25 Tháng mười 2021 lúc 10:41, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 3. Cheems
  Bạn đánh nó bị lỗi kìa
  Đăng bởi: Cheems, 25 Tháng mười 2021 lúc 08:23 trong diễn đàn: Đường tròn
 4. Cheems
 5. Cheems
  Chủ đề

  Toán 10 Tìm GTNN

  Cho x TM 0<x<2 . Tìm GTNN của 4/2-x + 100/x + 2021
  Chủ đề bởi: Cheems, 24 Tháng mười 2021 lúc 15:27, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 6. Cheems
 7. Cheems
  Ý đề bài là nhân bung ra ạ :0
  Đăng bởi: Cheems, 15 Tháng mười 2021 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 8. Cheems
  Rút gọn biểu thức sau : (x^3-3x+2)(y^3-3y+2)(z^3-3z+2)
  Chủ đề bởi: Cheems, 15 Tháng mười 2021, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 9. Cheems