caheosua

nothing

Nhiều thứ
Sinh nhật
Tháng ba 14
Nơi ở
Nơi ấy bình an.
Occupation
Mang tiền mua chữ

Contact

Yahoo! Messenger
vocam_1416

Chữ ký

:khi (152)::khi (152)::khi (152)::khi (152)::khi (152)::khi (152):
Nội quy diễn đàn
Hướng dẫn sử dụng chức năng diễn đàn

các bạn hãy click để hiểu rõ hơn
Người giỏi không phải là người biết, nhớ tất cả, mà là người đó biết tìm đáp án ở đâu.
NEVER SAY DIE​
Top Bottom