Recent Content by BTS A.R.M.Y

 1. BTS A.R.M.Y

  Vâng, tuôi A.R.M.Y đây ạ...... hihi, cta phủ sóng quá nhỉ

  Vâng, tuôi A.R.M.Y đây ạ...... hihi, cta phủ sóng quá nhỉ
 2. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 12] Di truyền liên kết với giới tính

  Câu 1: Cho 2 ruồi đều thuần chủng là ruồi cái thân vàng, cánh xẻ và ruồi đực thân nâu, cánh bình thường lai với nhau thu đc F1 có ruồi cái toàn thân nâu, cánh bình thường; ruồi đực toàn thân vàng, cánh xẻ. Cho ruồi cái F1 lai với ruồi đực thân nâu, cánh bình thường thu đc ruồi F2 có 279 ruồi...
 3. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 12] Bài tập hoán vị gen

  Câu1: Khi cho lai 2 thứ cà chua thuần chủng: thân cao, quả tròn, chín sớm với cây thấp, bầu dục, chín muộn đc F1 toàn cây cao, quả tròn, chín sớm. Cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 gồm: 586 cao, tròn, sớm: 197 cao, bầu dục, chín muộn: 193 thấp, tròn, chín sớm: 65 thấp, bầu dục, chín muộn. Cho biết...
 4. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh10] bài tập ARN

  Một gen dài 0,306 micromet có hiệu số giữa nu G và nu ko bổ sung là 10%. Một trong hai mạch đơn của gen có 270 A và G= 20%. Quá trình phiên mã đòi hỏi mtcc 360 U. a, Tính số lượng từng nu trên mỗi mạch của gen b,...................... của mARN
 5. BTS A.R.M.Y

  Ngoại ngữ Học tiếng Hàn

  Có bạn nào học tiếng Hàn không, ước mơ nhỏ nhoi được đi Hàn Quốc một lần! Bảng chữ cái Hàn : - Nguyên âm ㅏ(a) ㅑ(ya) ㅓ(eo) ㅕ(yeo) ㅗ(ô) ㅛ (yô) ㅜ(oo) ㅠ(yoo) ㅡ (eu) ㅣ(ee) ㅐ (ae) ㅒ(yae) ㅔ(ê) ㅖ(yê) ㅘ(wa) ㅙ(wae) ㅝ(wơ)...
 6. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 9] Tài nguyên thiên nhiên

  - Cách bảo vệ tntt là: + Hạn chế phát triển dân số quá nhanh + Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên + bv các loài sinh vật + kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm + Ứng dụng kh-kt và cải tạo giống vật nuôi cây trồng
 7. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] Nguyên phân

  Mình giải ntn nha: a, ta có: 2n×(2^{x}-1)=56 \rightarrowx=3 b, số thoi vô sắc ht: 8-1=7 c, cuối cùng:7-1=6 d, có: 64-2=62 hoàn toàn mới
 8. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] Nguyên phân

  Mình giải ntn nha! Ruồi giấm 2n=8 a, số lần np là: 2^{x}=128 \rightarrowx=7 b, - số trứng là: 1×128=128 -số NST trong các trứng (n thôi nha) n×128=512 NST c, - số thể định hướng 128×3=384 - số NST trong các thể định hướng (n thui nha) 384×4=1536 NST
 9. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] Sinh học tế bào

  Hông phải đề nó là z á. Mình có ít đáp án là định vị enzim. Mezoxom,... gì gì tùm lum nhưng thiếu nên mún hỏi thêm.
 10. BTS A.R.M.Y

  Cùng gửi lời chúc mừng Sinh nhật diễn đàn tròn 10 tuổi

  Chúc mừng sinh nhật Học Mãi.
 11. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] HIV

  Vì HIV là virus tiềm tan. Chu trình lây nhiễm không làm tan tế bào nên ta không biết mình bị nhiễm.
 12. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] Sinh học tế bào

  So sánh màng sinh chất của tế bào nhân sơ và nhân thực. (Khổ! mình thấy trong sgk ghi là giống nhau thôi. Mà đề nó lại kêu so sánh.)
 13. BTS A.R.M.Y

  Sinh [Sinh 10] Bài tập phiên mã, dịch mã

  Gen 1 dài 2550 angstron. Gen 2 nhiều hơn gen 1 là 2175 lk H. - Khi gen 1 phiêm mã 2 lần đã hình thành 1200 lk photphodieste giữa axit và đường đối với hai loại nu là A và X, phân tử mARN được tạo thành ko tận cùng bằng hai loại nu nói trên. - Quá trình phiên mã của gen 2 cần đc mtcc 3000 nu...
Top Bottom