bcd_hau_vodoi

Lớp phó học tập

chém gió, chém chó,... chém gì cũng chém
Website
http://diendan.hocmai.vn/profile.php?do=editprofile
Nơi ở
ở đâu choa ko thích nói
Occupation
biệt đội đâm chém NA

Chữ ký

... Cả... đời... nỏ... biết... đến... chữ... kí... là... cấy... chi...
VÃI... DÂN 37:M29:
(Đại diện biệt đội đâm chém Vinh city)
Top Bottom