Recent Content by Bảo Uyên

  1. Bảo Uyên
  2. Bảo Uyên
    Chủ đề

    Đại Số 8

    Tìm x, biết: a) x+1=(x+1)^{2} b) x^{3}+x=0
    Chủ đề bởi: Bảo Uyên, 27 Tháng sáu 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->