anhson97

đẹp trai, cá tính và bốc phét rất giỏi

ba hoa và bốc phét, đặc biệt là năng khiếu chế bậy
Nơi ở
hocmai.vn
Occupation
hiện tại đang ăn chơi nhưng vẫn thấy chán nên vào

Chữ ký

Khi ta yêu
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.Lúc đó, bạn đã yêu...
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
GP011419285_1_1.jpg

Top Bottom