Anh trai mưa và em gái mưa's latest activity

 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Anh trai mưa và em gái mưa đã đăng chủ đề mới.
  Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 50 cm. Tính độ tụ của thấu kính cần mang để nhìn được vật ở xa vô cùng mà mắt không cần điều tiết trong hai trường hợp sau: a) Kính đeo sát mắt. b) Kính cách mắt 3 cm. c) Trong mỗi trường hợp, khi...
 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Đặt h(x)=(x-1)f(x)+xg(x) \Rightarrow h liên tục trên \mathbb{R} Ta có: h(1)=g(x); h(0)=-f(x) h(1).h(0)=g(x)(-f(x))<0 \Rightarrow h(x)=0 có ít nhất 1 nghiệm thuộc (0,1) Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé Ngoài ra em xem thêm tại Đạo hàm của hàm số
 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Anh trai mưa và em gái mưa đã đăng chủ đề mới.
  Cho hai hàm số y= f(x) và y=g(x) đều liên tục trên R thỏa f(x)>0, g(x)>0, \forall x\in R. Phương trình (x-1)f(x)+xg(x)=0 luôn có ít nhất một nghiệm trên khoảng nào dưới đây? A. (-1;0) B. (0;1) C. (1;2) D. (2;3)
 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Vì đây là dạng bài cơ bản của đảo ngữ nên trước hết bạn xem qua link sau [Lý thuyết] Đảo ngữ - HMF. Những câu nào giống nhau, mình chỉ làm mẫu câu đầu tiên nhé 1. You can't see this sort of mushroom anywhere else → Nowhere else can you see this...
 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Anh trai mưa và em gái mưa đã đăng chủ đề mới.
  1. You can't see this sort of mushroom anywhere else → No where else .. 2.If you didn't study more, you would fail in the test.. → Were .... 3.After Mary came in, we started the party. → Soon after 4..If you promise to keep silent, I'll tell it...
 • Anh trai mưa và em gái mưa
  Anh trai mưa và em gái mưa đã đăng chủ đề mới.
  Một hỗn hợp khí X gồm một ankin A và một anken B.Cho thêm vào X một lượng khí H2 ta được hỗn hợp Y có thể tích 26,88 lít (ở đktc). Dẫn Y qua Ni, to đến phản ứng hoàn toàn, ta được hỗn hợp khí Z chỉ có hai ankan, không có H2. Mặt khác, nếu đốt...
Top Bottom