Recent Content by Anh Công

  1. Anh Công

    Toán 9 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

    Một đội công nhân được giao làm 1200 sản phẩm trong thời gian nhất định. Sau khi làm 10ngày với năng suất dự kiến ,đội đã tăng năng suất mỗi ngày thêm 10 sản phẩm .do đó ,đội đã hoàn thành công việc đc giáo sớm 4 ngày . Hỏi theo kế hoạch đội hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày
  2. Anh Công

    Địa 9 địa 9 cuối kì 2

    Câu 1: Những tỉnh nào sau đây ở Đông Nam Bộ không tiếp giáp với Cam-pu-chia? a. Tây Ninh, Bình Phước. c. Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu. b. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước. d. Bình Dương, Đồng Nai. Câu 2: Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây? a. Duyên hải Nam Trung Bộ. c. Tây...
Top Bottom