Anh Công's latest activity

  • Anh Công
    Anh Công đã đăng chủ đề mới.
    Một đội công nhân được giao làm 1200 sản phẩm trong thời gian nhất định. Sau khi làm 10ngày với năng suất dự kiến ,đội đã tăng năng suất mỗi ngày thêm 10 sản phẩm .do đó ,đội đã hoàn thành công việc đc giáo sớm 4 ngày . Hỏi theo kế hoạch đội hoàn...
  • Anh Công
    Anh Công đã đăng chủ đề mới.
    Câu 1: Những tỉnh nào sau đây ở Đông Nam Bộ không tiếp giáp với Cam-pu-chia? a. Tây Ninh, Bình Phước. c. Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu. b. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước. d. Bình Dương, Đồng Nai. Câu 2: Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với...
Top Bottom