Alice_www's latest activity

 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chị áp dụng công thức thôi P(x)=\left(\dfrac{x^2}2-\dfrac{1}x\right)^7 =\displaystyle \sum^{11}_{k=0}C^{k}_7 \left(\dfrac{x^2}2\right)^k. \left(\dfrac{-1}x\right)^{7-k}
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  chính xác là chỗ nào em nhỉ
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Bài 4: 5C^{n-1}_n=C^3_n \Leftrightarrow 5C^1_n=\dfrac{n(n-1)(n-2)}{3!} \Leftrightarrow 30n=n(n^2-3n+2) \Leftrightarrow n^3-3n^2-28n=0 \Leftrightarrow n=7 P(x)=\left(\dfrac{x^2}2-\dfrac{1}x\right)^7 =\displaystyle \sum^{11}_{k=0}C^{k}_7...
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Nhị thức Newton. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Bài 2: F(x)=x^2(x+1)^{11}+3x(x+2)^{14} =x^2.\displaystyle \sum^{11}_{k=0}C^{k}_{11}x^k +3x\displaystyle \sum^{11}_{l=0}C^{l}_{14}x^l.2^{14-l} =\displaystyle \sum^{11}_{k=0}C^{k}_{11}x^{k+2}+3.\displaystyle...
 • Alice_www
  Giúp em bài 2 và bài 4 với ạ, giải thích rõ ràng cho e với ạ
 • Alice_www
  Alice_www reacted to 7 1 2 5's post in the thread Toán 9 Chứng minh $MN \perp KL$ with Love Love.
  Vẽ đường kính AD. Khi đó ta dễ thấy rằng DM=MH nên DMNR cũng là hình bình hành. Từ đó MN \parallel DR nên ta sẽ chứng minh DR \perp KL. Gọi T là giao điểm của KE và LF. Đường thẳng qua A vuông góc với AT cắt BC tại S. AP cắt BC tại I. Vẽ tia Tx...
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Cực trị. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  f(x)=2 có 2 nghiệm nhưng mà đó là nghiệm kép em nhé nên phải là (x-1)^3(x+1)^3x(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)
 • Alice_www
  Alice_www reacted to NikolaTesla's post in the thread Toán 12 Cực trị with Like Like.
  Chị ơi cho e hỏi là f'(x)=0 có 3 nghiệm -1, 0, 1; f(x)=2 có 2 nghiệm -1, 1; f(x)=1 có 4 nghiệm thì y' cùng dấu với -(x-1)^2.(x+1)^2.x.(x-a)(x-b)(x-c)(x-d) thì có 5 điểm cực trị chứ ạ?
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Hình vuông. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  hih chị sửa lại rồi nha, lỗi quá
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tiệm cận. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  x\to +\infty thì y\to -1 x\to -\infty thì y\to 1 thiếu tiệm cận ngang y=1 rồi Vậy có tất cả 4 đường tiệm cận
 • Alice_www
  Alice_www reacted to Elishuchi's post in the thread Toán 12 Tiệm cận with Like Like.
  3 em nhé mẫu có 2 tiệm cận là x=2;x=3 hệ số tử chia hệ số của mẫu =-1 nên 1 tiệm cận là y=-1 đáp án C Chúc em học tốt! Tham khảo thêm tại Toán học có khô khan như bạn nghĩ ?
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Mặt phẳng (P) qua CG và song song AB cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì?. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Chắc em đã tìm ra thiết diện là DCEI rồi nhỉ Xét \Delta SAD có G là trọng tâm \RightarrowI là trung điểm SA IE//AB\Rightarrow EI là đường trung bình \Rightarrow IE=\dfrac{AB}2=CD Xét IECD có IE//CD; IE=CD\Rightarrow IECD là hình bình hành Có...
  • 1660352415599.png
 • Alice_www
  bài này giải ntn vậyạ e lm thì ra thiết diện là hình thang
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Hình vuông. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Kẻ hình bình hành AFCB \widehat{DBH}+\widehat{ABC}=180^\circ Mà \widehat{ABC}+\widehat{BCF}=180^\circ Suy ra \widehat{DBH}=\widehat{BCF} Xét \Delta DBH và \Delta FCB có BD=BA=CF; BH=BC;\widehat{DBH}=\widehat{BCF} \Rightarrow \Delta DBH=\Delta FCB...
  • 1660351907948.png
 • Alice_www
  Alice_www commented on Hy _ Nhiên's profile post.
  Em cũng v nhé <3
Top Bottom