Alice_www's latest activity

 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 11 Chứng minh 2sinx-cosx+4>0 với mọi x. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  \sin x, \cos x \in [-1,1] \Rightarrow 2\sin x+2\ge 0; -\cos x+1\ge 0 \Rightarrow 2\sin x-\cos x+3\ge 0 \Rightarrow 2\sin x-\cos x+4\ge 1>0 (đpcm) Có gì khúc mắc em hỏi lại nha Ngoài ra, em xem thêm tại Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
 • Alice_www
  Chứng minh 2sinx-cosx+4>0 với mọi x
 • Alice_www
  Alice_www đã đăng chủ đề mới.
  HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 1. Định lí côsin Chứng minh định lí \cos \alpha=\dfrac{AD}{c}\Rightarrow AD=c\cos \alpha a^2=BD^2+CD^2=c^2-AD^2+(AD+b)^2=c^2+2AD.b+b^2 =c^2+2cb\cos \alpha+b^2=c^2-2cb\cos A+b^2 Người ta cũng CM đối với cả...
  • 1660652480582.png
  • 1660653803209.png
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tìm số nghiệm thực dương. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Đặt t=x^2+2x \Rightarrow x+1=\sqrt{t+1} f(t)=\sqrt{t+1} (1) Xét đồ thị tương giao ta có Vậy pt (1) có 2 nghiệm t=0; t=a>1 t=0\Rightarrow x=0; x=-2 (loại) x^2+2x=a\Leftrightarrow \left[\begin{matrix}x_1<-1-\sqrt2 \: (loại)\\x_2>-1+\sqrt2 \...
  • 1660485092876.png
 • Alice_www
  Mọi người giúp em bài này với ạ
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Rút gọn biểu thức. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  em có lộn đề không nhỉ do \sqrt{1}=1 thì thường người ta không viết như thế với \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2}=1 chia nó hơi vô nghĩa Nếu đúng đề thì làm như này nhé \left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-1\right):1...
 • Alice_www
  Alice_www reacted to nanhrp123's post in the thread Toán 9 Rút gọn biểu thức with Like Like.
  RÚT GỌN BIỂU THỨC TRÊN GIÚP MIK VS
 • Alice_www
  Dạ chúc anh cuối tuần vui vẻ với HMF ạ. ^^
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Vector. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  a.\overrightarrow{IA} + b.\overrightarrow{IB} + c.\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{0} \Rightarrow...
 • Alice_www
  Alice_www reacted to lò lựu đạn's post in the thread Toán 10 Vector with Like Like.
  Cho tam giác ABC , BC = a , CA = b , AB = c . (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Ta đã có : a.\vec{IA} + b.\vec{IB} + c.\vec{IC} = 0 (1) . Từ (1) hãy xây dựng đẳng thức và bất đẳng thức liên quan . ( là biến đổi (1) thành 1 đẳng thức và 1...
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tổng các nghiệm của PT. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  Câu 9: Đặt t=\sqrt{3-x+x^2} (t\ge 0)\Rightarrow t^2=3-x+x^2\Rightarrow -x^2+x+2=5-t^2 pttt t-\sqrt{5-t^2}=1 \Rightarrow t-1=\sqrt{5-t^2} \Rightarrow t^2-2t+1=5-t^2 \Rightarrow 2t^2-2t-4=0 \Rightarrow t=2; t=-1 thử lại nhận t=2 \Rightarrow...
 • Alice_www
  giải chi tiết, dễ hiểu vs ạ TT
 • Alice_www
  HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN (1) Chào mọi người! Chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyên đề hệ phương trình bậc nhất ba ẩn - chuyên đề này có rất nhiều ứng dụng của chúng trong nhiều môn khoa học khác như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Kinh tế học ... Ở...
 • Alice_www
  Alice_www đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Cho (O) có dây cung AB không đi qua tâm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.
  S_{OAM}=\dfrac{1}2d(O,AB).AM S_{OMN}=\dfrac{1}2d(O,AB).MN Mà AM=MN nên S_{OAM}=S_{OMN} S_{OAM}=\dfrac{1}2OA.OM.\sin \widehat{AOM}; S_{OMN}=\dfrac{1}2OM.ON.\sin \widehat{MON} Suy ra OA.\sin \widehat{AOM}=ON.\sin \widehat{MON} Mà OA=R>ON nên...
  • 1660449312507.png
 • Alice_www
  Cho (O) có dây cung AB không đi qua tâm. Trên AB lấy 2 điểm M,N sao cho AM=MN=NB. Chứng minh rằng \widehat{AOM}<\widehat{MON} mn giúp e với ạ
Top Bottom