akazukin

hoà đồng, quan tâm tới mọi người, có khả năng làm dẫn chương trình, phụ trá

learning English, Singing, designing fashion
Nơi ở
the land of smiles
Occupation
student

Chữ ký

LOVE IS REAL
REAL IS LOVE
LOVE IS FEELING
FEELING LOVE
Top Bottom