adri_phi_phi

Chữ ký

------ > Yahoo: chuteumongmo@yahoo.com <------
Hãy làm tốt những điều bạn có thể và cố gắng làm những điều bạn không thể
[FONT=&quot]Lalala bay lên theo cơn gió[/FONT][FONT=&quot]
Lalala bay qua góc phố quen
Lalala bay cao bay xa mãi
Để thổi bay những nổi nhớ


[/FONT]
avatar3.jpg
Top Bottom