Recent Content by _Đạt_2k1

  1. _Đạt_2k1

    [Topic]: Mẹo nhỏ: Cách nhận diện, phân biệt đề NLXH về 1 tư tưởng đạo lí và NLXH về 1 hiện tượng

    ai làm 1 bài hoàn chỉnh về đề''Ba mẹ ơi Con đã lớn khôn '' làm xog poss lên mk vs thanks =)
Top Bottom