1um1nhemtho1

$\color{green}{\fbox{$\heartsuit$ Nguyễn Xuân Khang $\heartsuit$}}$

$\color{green}{\fbox{$\blacksquare$ Toán, Toán và chỉ Toán $\blacksquare$}}$
Sinh nhật
11 Tháng một 1998 (Age: 25)
Nơi ở
$\color{green}{\fbox{$\bigstar$ Đà Nẵng $\bigstar$
Occupation
$\color{green}{\fbox{$\spadesuit$ Học Sinh $\spade

Contact

Yahoo! Messenger
bboy_stylemove_dn@yahoo.com.vn

Chữ ký

$\bigstar$ Tôi tư duy nên tôi tồn tại. $\bigstar$
René Descartes.....................
Top Bottom