Recent Content by 17 Ngọc Sơn

 1. 17 Ngọc Sơn
 2. 17 Ngọc Sơn
 3. 17 Ngọc Sơn
 4. 17 Ngọc Sơn
 5. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức -a+√ā nguyên
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 6. 17 Ngọc Sơn
 7. 17 Ngọc Sơn
 8. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị của a đểE<√ā +3<=> [ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. 17 Ngọc Sơn
 10. 17 Ngọc Sơn
-->