Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,734
  Bài viết:
  14,787
  Mới nhất: Tìm CTHH phamthimai146, 15 Tháng mười hai 2019 lúc 16:26
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,185
  Bài viết:
  4,782
  Mới nhất: bài tập về tìm công thức hóa học của hợp chất Nguyễn Đăng Bình, 15 Tháng mười hai 2019 lúc 00:38
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  208
  Bài viết:
  731
  Mới nhất: BTH các nguyên tố hóa học Edokawa Conan @, 2 Tháng mười hai 2019
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  771
  Bài viết:
  2,486
  Mới nhất: Hữu cơ Heydonan, 9 Tháng mười hai 2019
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  482
  Bài viết:
  1,562
  Mới nhất: Hữu cơ phamthimai146, 12 Tháng mười hai 2019 lúc 13:19
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  8,321
  Bài viết:
  46,338
  Mới nhất: Hóa học Võ Thu Uyên, 15 Tháng mười hai 2019 lúc 14:36
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  7
  Mới nhất: [Lớp 9] Chuyên đề tách chất buingocbao76@gmail.com, 3 Tháng mười 2019
  RSS
-->