Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập amoniac và muối amoni !

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi sky6596, 24 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,999

 1. sky6596

  sky6596 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Mọi người giải giúp mình bài này nhé ! \\:D/

  <:p

  - Cho dd NH3 đến dư vào 40 ml dd A có chứa các ion Cu2+, Al 3+, So4 2- thì tạo ra kết tủa keo trắng và dd từ màu xanh đổi thành xanh thẫm. Để hòa tan hết lượng kết tủa cần 80 ml dd NaOH 1M. Mặt khác để kết tủa hết ion So4 2- trong dd A cần 160 ml dd Ba(NO3)2 1M. Tính Cm của các muối trong A ?

  - Dung dịch A chứa các ion So4 2-, Fe 2+, Fe 3+. CHo 100 ml dd A tác dụng vừa đủ với 55 ml dd NH3 17%(d=0.91g/ml) tạo ra 19.7 g kết tủa. TÍnh Cm của 2 muối sắt trong A
  <:p Thanks nha
   

 2. Bài 1:

  cho dd $NH_3$ dư vào dd A thì chỉ có kt là $Al(OH)_3$ vì kết tủa $Cu(OH)_2$ sau khi tạo ra sẽ bị hòa tan ngay bởi $NH_3$ tạo dd màu xanh thẫm nên
  n NaOH=0,08 mol
  $Al(OH)_3+ NaOH ->NaAlO_2 +2H_2O$
  0,08......0,08 mol
  -> $n Al^{3+} =0,08 mol$
  $n Ba(NO_3)_2=0,1.0,16=0,16 mol$
  ->$n Ba^{2+} =0,16 mol$

  $Ba^{2+} + SO_4^{2-} -> BaSO_4$
  0,16....0,16 mol
  n (+)=n (-)

  =>0,16.2=0,08.3+2.n$Cu^{2+} $
  =>$n Cu^{2+} =0,04 mol$
  $n CuSO_4=n Cu^{2+} =0,04$
  =>CM CuSO4 =0,04:0,04=1M
  $n Al_2(SO_4)_3 = \dfrac{1}{2} .n Al^{3+} = 0,04mol$
  =>CM $Al_2(SO_4)_3 =0,04:0,04=1M$

  Bài 2:
  - Dung dịch A chứa các ion So4 2-, Fe 2+, Fe 3+. CHo 100 ml dd A tác dụng vừa đủ với 55 ml dd NH3 17%(d=0.91g/ml) tạo ra 19.7 g kết tủa. TÍnh Cm của 2 muối sắt trong A


  $m dd =55.0,91=50g$
  =>$m NH_3 =50.17%=8,5g$
  $n NH_3 =0,5 mol$

  $NH_3 + HOH ->NH_4OH$
  0,5...............0,5 mol
  ->$n OH^{-} =0,5 mol$

  $Fe^{2+} +2OH^{-} ->Fe(OH)_2$
  a...............2a...............a mol
  $Fe^{3+} +3OH^{-} ->Fe(OH)_3$
  b................3b............b mol
  =>2a+3b=0,5
  m kt=90a+107b=19,7
  =>a=0,1;b=0,1

  $n FeSO_4 =n Fe^{2+}=0,1mol$
  =>CM =0,1:0,1=1M
  $n Fe_2(SO_4)_3=\dfrac{1}{2}.n Fe^{3+} =0,05 mol$
  =>CM =0,05:0,1=0,5 M
   

 3. kết tủa keo trắng ở đây là Al(OH)3
  Al(3+)+3NH3+3H2O--->Al(OH)3+3NH4(+)
  (không cần quan tâm đến Cu(2+) tạo phức màu xanh)
  pư hoà tan kết tủa
  Al(OH)3+OH(-)--->Al(OH)4(-)
  0,08------0,08
  lại có
  Ba(2+)+SO4(2-)--->BaSO4
  0,16-----0,16
  BTĐT cho các ion trong A
  gọi x là số mol Cu(2+)=>2x+0,08*3=0,16*2=>x=0,04
  trong A có 0,04mol CuSO4,0,08mol Al2(SO4)3(vừa hay đủ)=>[CuSO4]=0,04:0,04=1M,[Al2(SO4)3]=0,08:0,04=2M
   
 4. sky6596

  sky6596 Guest


  Thanks mọi người đã giúp mình nha ! :D:D:D :):):):):)