Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Văn 9] dàn bài chi tiết về thuyết minh con trâu

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi tulinh32, 23 Tháng tám 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 23,117

 1. tulinh32

  tulinh32 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Đề : lập dàn ý chi tiết thuyết minh con trâu có kết hợp yếu tố miêu tả
  Mong các bạn giúp đỡ về tư liệu, dàn ý hay,...
   
 2. locxoaymgk

  locxoaymgk Guest


  Mở bài hay kết bài các bạn tự nghĩ!


  - Đặc điểm của trâu: loài vật to khỏe, hiền lành, dễ nuôi (ăn cỏ)...
  - Có vai trò quan trọng trong đời sống nông nghiệp:
  Cung cấp sức kéo chủ lực cho nông nghiệp nước ta từ xưa (tất nhiên ngày nay đã có máy móc phụ trợ)
  "Con trâu là đầu cơ nghiệp".

  - Con trâu gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt:


  • Hình ảnh lũ trẻ chăn trâu, thả diều trên cánh đồng xanh mát, những chú bé thổi sáo du ca, những trạng nguyên miệt mài học tập trên lưng trâu đã đi vào thơ ca, nhạc họa.., để trở thành một nét đẹp, một biểu tượng văn hóa của người Việt

  • Gắn với các lễ hội (chọi trâu ở Đồ Sơn - Thanh Hóa, ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc)
  "Dù ai buôn đâu, bán đâu

  Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về

  Dù ai bận rộn trăm bề

  Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"

  + Hoạt động giải trí sau khi làm việc mỏi mệt => cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt.
  + Thể hiện ước mơ, khát vọng sức mạnh, sự yên bình, no ấm.
  • Tính cách hiền lành, nhẫn nại, chịu khó của trâu một phần nào đó là biểu tượng cho tính cách tốt đẹp của người Việt.

  => Trâu gắn liền với làng quê Việt Nam không chỉ trên phương diện đời sống vật chất mà còn ở cả đời sống văn hóa tinh thần. Chính vì vậy trâu vàng đã từng trở thành biểu tượng của Sea Game 22 tổ chức ở Việt Nam.


   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng tám 2011

 3. rr
  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
   
 4. kieuoanh2009

  kieuoanh2009 Guest


 5. pe_ju_uc

  pe_ju_uc Guest


  tham khảo sgk ngữ văn 9 trang 28 rất nhiều chi tiết cụ thể để lập dàn ý
   
 6. chieudan

  chieudan Guest


  A. Më bµi:
  Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u g¾n bã víi ®ång ruéng ViÖt Nam
  B. Th©n bµi:
  Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam.
  + Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp.
  + TËu tr©u, lÊy vî lµm nhµ.C¶ ba viÖc Êy thùc lµ gian nan.
  Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng: lµ søc kÐo ®Ó cµy bõa, kÐo xe, trôc lóa.
  + Cµy bõa: tr©u tèt cµy 3-4 sµo B¾c Bé mét ngµy; tr©u trung b×nh cµy 2-3 sµo.
  + KÐo: mét sµo lóa víi trng t¶i 3-4 t¹, rõng nói th× dïng ®Ó kÐo gç.Con tr©u trong lÔ héi ®×nh ®¸m:
  + LÔ héi chäi tr©u ë §å S¬n.
  “ Dï ai bu«n ®©u, b¸n ®©u 10-8 chäi tr©u th× vÒ”
  + LÔ héi ®©m tr©u ë T©y Nguyªn lµm vËt tÕ thÇn.
  Con tr©u lµ nguån cung cÊp thÞt, da ®Ó thuéc, sõng tr©u ®Ó lµm ®å mÜ nghÖ.
  Con tr©u vµ trÎ ch¨n tr©u, viÖc ch¨n nu«i tr©u: Nh÷ng ®øa trÎ th­êng ®­îc giao viÖc ch¨n nu«i tr©u, cóng ta cã thÓ b¾t gÆp nh÷ng chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u ë trªn ®ª, ë c¸nh ®ång, tr©u cÇn cï gÆm cá.
  C. KÕt bµi
  - Kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m cña ng­êi n«ng d©n víi con tr©u.
   
 7. chieudan

  chieudan Guest


  [FONT=.VnTime]A. Më bµi:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u g¾n bã víi ®ång ruéng ViÖt Nam[/FONT]
  [FONT=.VnTime]B. Th©n bµi:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ TËu tr©u, lÊy vî lµm nhµ.C¶ ba viÖc Êy thùc lµ gian nan.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng: lµ søc kÐo ®Ó cµy bõa, kÐo xe, trôc lóa.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ Cµy bõa: tr©u tèt cµy 3-4 sµo B¾c Bé mét ngµy; tr©u trung b×nh cµy 2-3 sµo.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ KÐo: mét sµo lóa víi trng t¶i 3-4 t¹, rõng nói th× dïng ®Ó kÐo gç.Con tr©u trong lÔ héi ®×nh ®¸m:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ LÔ héi chäi tr©u ë §å S¬n.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]“ Dï ai bu«n ®©u, b¸n ®©u 10-8 chäi tr©u th× vÒ”[/FONT]
  [FONT=.VnTime]+ LÔ héi ®©m tr©u ë T©y Nguyªn lµm vËt tÕ thÇn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Con tr©u lµ nguån cung cÊp thÞt, da ®Ó thuéc, sõng tr©u ®Ó lµm ®å mÜ nghÖ.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Con tr©u vµ trÎ ch¨n tr©u, viÖc ch¨n nu«i tr©u: Nh÷ng ®øa trÎ th­êng ®­îc giao viÖc ch¨n nu«i tr©u, cóng ta cã thÓ b¾t gÆp nh÷ng chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u ë trªn ®ª, ë c¸nh ®ång, tr©u cÇn cï gÆm cá.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]C. KÕt bµi[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m cña ng­êi n«ng d©n víi con tr©u.[/FONT]

  :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-nhoc_cute_thongay:)>-:)>-:)>-:)>-
   

 8. may u oi
  giuptui lam bai thuyet minh ve cai keo voi ngay mai phai nop cho co rui
  cho tui cam on truoc nha
   

 9. pecream.97

  pecream.97 Guest


  Nhắc đến con trâu người ta nghĩ ngay đến con vật to khỏe nhưng hiền lành chăm chỉ. Trên những cánh đồng người ta bắt gặp hình ảnh con trâu cần mẫn kéo cày. Giúp xới tơi những thửa đất cho người nông dân gieo trồng dễ dàng hơn. Có thể nói trâu là một người bạn chuyên giúp đỡ nông dân trong những công việc nặng nhọc. Ngoài ra trâu còn có thể kéo xe trong những ngày gặt hái vì nó có tải trọng rất mạnh từ 350 tới 750 kg nên là một công cụ không thể thiếu của những nhà nông gia
  Không chỉ có thế con trâu còn có một vị trí to lớn trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã trở thành hình ảnh gần gũi bao đời nay. Chính vì vậy nó là một phần không thể thiếu của người nông dân. Hình ảnh con trâu ung dung gặm cỏ non, xanh mát và trên trời và những cánh diều bay cao giữa không trung đã in sâu trong tâm trí người Việt Nam. Chăn trâu thả diều là một trong những trò chơi của trẻ em nông thôn, một thú vui đầy lý thú. Trên lưng trâu còn có bao nhiêu là trò như: đọc sách, thổi sáo... Những đứa trẻ đó lớn dần lên, mỗi người mỗi khác nhưng sẽ không bao giờ quên được những ngày thơ ấu.
  Ngoài ra trâu con gắn liền với những lễ hội truyền thống như chọi trâu,đâm trâu. Lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng là nổi tiếng nhất. Hải Phòng là vùng đất có truyền thống văn hoá với nhiều di tích lịch sử và danh thắng mang đặc trưng của miền biển. Trong những di sản văn hoá ấy, nổi bật là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Lễ hội nói chung là một sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống phản ánh cuộc sống vật chất và tâm linh của một cộng đồng trong quá khứ. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục lại hơn 10 năm nay và được Nhà nước xác định là 1 trong 15 lễ hội quốc gia,bởi lễ hội này không chỉ có giá trị văn hoá, tín ngưỡng, độc đáo mà còn là điểm du lịch hấp dẫn với mọi người.
  Chưa rõ lai lịch, nhưng từ lâu lắm rồi người Đồ Sơn đã lưu truyền câu ca dao cổ:
  "Dù ai buôn đâu, bán đâu
  Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về
  Dù ai bận rộn trăm bề
  Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"
  Cũng có nhiều ý kiến về nguồn gốc ra đời của lễ hội chọi trâu đưa ra những căn cứ giải thích khác nhau, nhưng ở Đồ Sơn vẫn có câu thành ngữ "Trống mọi làng cùng đánh, thánh mọi làng cùng thờ" để lập luận Hội chọi trâu ra đời cùng với việc trở thành hoàng làng.
  Tìm hiểu nguồn gốc ấy để thấy rằng lễ hội chọi trâu có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống người Đồ Sơn từ xưa tới nay. Ngoài nhu cầu vui chơi, tìm hiểu, qua lễ hội người ta tưởng nhớ đến công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho "nhân khang, vật thịnh".
  Chọi trâu không chỉ đơn thuần "hai con trâu chọi" mà nó đã trở thành tục lệ, tín ngưỡng độc đáo ở vùng biển Đồ Sơn. Người dân đặt vào lễ hội niềm tin và hy vọng bởi những cặp trâu chọi sẽ quyết định thắng thua, thành bại cho phe giáp ngày trước, phường xã ngày nay. Người Đồ Sơn gắn lễ hội chọi trâu với việc thờ cúng thành hoàng làng với mong muốn những chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió, cho nên ngày Hội càng trở nên thiêng liêng, trang trọng. Vào Hội, mọi người được dịp hoà mình vào cộng đồng để tình cảm kết nối bền chặt, gắn bó hơn. Vì thế mà tinh thần đoàn kết, ý thực cộng đồng cũng được duy trì, khẳng định.
  Người vùng biển đã gửi gắm tinh thần và ý chí của mình vào những "kháp đấu" giữa các "ông trâu". Mỗi "ông trâu" trên xới đấu thắng thua ra sao sẽ chứng tỏ tài năng của các ông chủ trâu, của phường xã mình. Như vậy các "kháp đấu" giữa những ông trâu đã trở thành nghệ thuật, có tính biểu tượng sinh động, thể hiện bản sắc văn hoá. Như vậy chọi trâu đã nói hộ tính cách của người dân vùng biển, nó đã được định hình từ lâu với nội dung phong phú gồm nhiều yếu tố văn hoá dân gian, lành mạnh kết tinh của cả một vùng văn hoá ven biển mà Đồ Sơn là trung tâm. Đây là một lễ hội độc đáo của người dân Đồ Sơn, nó gắn liền việc thờ cúng thuỷ thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu, có cả sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển. Trâu có vai trò rất to lớn trong đời sống nhân dân.