Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[toán 8] đề kiểm tra học kì I

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 8' bắt đầu bởi nhocconthienthan, 27 Tháng mười hai 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 14,646

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  cau1:
  a/ Rút gọn biẻu thức sau : x(x+3)+(x-2)(x+2)-9x+4
  b/ phân tích da thức thành nhân tử :x[TEX]x^2+2xy+y^2-625[/TEX]
  c/ thực hiên phép tính sau : [TEX]\frac{3x+9}{x^2+x}[/TEX]: [TEX]\frac{x^2+3x}{x+1}[/TEX]
  cau 2: cho biểu thức P=[TEX]\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}[/TEX]
  a/ Tìm điều kiện xác dịnh của biểu thức P
  b/ Rút gọn biểu thức P
  c/ Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thưc P có gia trị là một số nguyên
  cau 3:
  Cho hình thang cân ABCD (AB//CD). Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung diểm của các cạnh AB,BC,CD va DA.
  a/ Tứ giác MNPQ là hình gì?Vì sao?
  b/ Để MNPQ là hình vuông thì hình thang cân ABCD cần có điều kiện gì?:confused:
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 2. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  câu 1.
  a, x(x+3)+(x- 2)(x+2)- 9x+4
  ....= [TEX]x^2[/TEX]+ 3x+ [TEX]x^2[/TEX]- 4 - 9x +4
  ....= [TEX]2x^2[/TEX]- 6x
  ....= 2x(x-3)
  b, [TEX]x^2[/TEX]+ 2xy+[TEX]y^2[/TEX]- 625
  ....= [TEX](x+y)^2[/TEX]- [TEX]25^2[/TEX]
  ....=(x+y+25)(x+y-25)
  c, bạn tự tính nhaz và kết quả là 3/[TEX]x^2[/TEX]

  câu 2.
  a, để P xác định \Leftrightarrow [TEX]x^2[/TEX]- 4 # 0 \Leftrightarrow x # +- 2
  b,rút gọn P= x-2/ x+2
  câu 3.
  a,+, có M là trung điểm AB , Q là trung điểm DA \Rightarrow AQ là đường trung bình trong t/giác ABD
  \Rightarrow MQ// BD ,MQ = 1/2 BD (1)
  +, tương tự ta cũng chứng minh đc NP là đường trung bình trong t/giác BCD
  \Rightarrow NP//BD, NP = 1/2 BD (2)
  từ 1) và 2) \Rightarrow MNPQ là hình bình hành (3)
  có M là trung điểm AB ,N là trung điểm BC \Rightarrow MN là đ` trung bình của ABC
  \Rightarrow MN= 1/2 AC
  mà AC=BD (do h/thang ABCD cân)\Rightarrow MN= AQ (4)
  Từ 3) và 4) \Rightarrow ABCD là thoi
  b, để ABCD là hình vuông \Leftrightarrow MQ vuông góc MN

  MQ//BD, MN//AC \Rightarrow AC vuông góc với BD
  vậy để MNPA vuông thì cần h/thang ABCD có 2 đ/chéo vuông góc với nhau
   
 3. laban95

  laban95 Guest


  câu 2c nè cuncon
  muốn gt là số nguyên thì (x-2) phải chia hết cho (x+2)
  mà (x-2)<(x+2)
  => phải xét trường hợp đặc biệt
  =>x=0
  đúng thì thank nhé
   
 4. hanh.pro

  hanh.pro Guest


  Câu 3:a) Tam giác ABC có MA=MB; NB=NC \Rightarrow MN là đường trung bình của tam giác ABC \Rightarrow MN=[tex]\frac{AC}{2}[/tex] ;MN // AC
  Tương tự ta cũng có PQ=[tex]\frac{AC}{2}[/tex] ;PQ//AC
  \Rightarrow MN=QP(=[tex]\frac{AC}{2}[/tex]) ;MN//PQ(//AC) \Rightarrow MNPQ là hình bình hành(1)
  mặt khác AC=BD(t/c hình thang cân) \Rightarrow [tex]\frac{AC}{2}[/tex]= [tex]\frac{BD}{2}[/tex] \Rightarrow MN=MQ(2)
  Từ (1) và (2) \RightarrowMNPQ là hình thoi
  b)để MNPQ là hình vuông thì MN phải vuông góc với MQ mà MN// AC ; MQ // BD
  \Rightarrow AC phải vuông góc với BD\
   
 5. thao_9x_xjnh

  thao_9x_xjnh Guest


  câu 1 nha

  :khi (176):câu 1
  a , x (x+3)+(x-2)(x+2)-9x+4
  =x^2+3x+x^2-2x+2x-4-9x-4
  =2x^2 -6x:p:p:p:p:p:p
  =2x (x-3):)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-
  b,x^2+2xy+y^2-625
  =(....................)-625
  =(x+y)^2-25^2
  =(x+y+25)(x+y-25)
  c,[(3x+9)/x^2+x]*[(x+1)/x^2+3x]
  ;);););););):D:D:D:D:D
  =3/x^2
  :khi (24):
  :khi (183):
   
 6. xathu_vl

  xathu_vl Guest


  a, x(x+3)+(x- 2)(x+2)- 9x+4
  ....= + 3x+ - 4 - 9x +4
  ....= - 6x
  ....= 2x(x-3)
  b, + 2xy+- 625
  ....= -
  ....=(x+y+25)(x+y-25)
  c, bạn tự tính nhaz và kết quả là 3/

  câu 2.
  a, để P xác định - 4 # 0 x # +- 2
  b,rút gọn P= x-2/ x+2
  câu 3.
  a,+, có M là trung điểm AB , Q là trung điểm DA AQ là đường trung bình trong t/giác ABD
  MQ// BD ,MQ = 1/2 BD (1)
  +, tương tự ta cũng chứng minh đc NP là đường trung bình trong t/giác BCD
  NP//BD, NP = 1/2 BD (2)
  từ 1) và 2) MNPQ là hình bình hành (3)
  có M là trung điểm AB ,N là trung điểm BC MN là đ` trung bình của ABC
  MN= 1/2 AC
  mà AC=BD (do h/thang ABCD cân) MN= AQ (4)
  Từ 3) và 4) ABCD là thoi
  b, để ABCD là hình vuông MQ vuông góc MN

  MQ//BD, MN//AC AC vuông góc với BD
  vậy để MNPA vuông thì cần h/thang ABCD có 2 đ/chéo vuông góc với nhau
  __________________
  ^ o ^
   
 7. xathu_vl

  xathu_vl Guest


  toán 8] đề kiểm tra học kì I

  a, x(x+3)+(x- 2)(x+2)- 9x+4
  ....= + 3x+ - 4 - 9x +4
  ....= - 6x
  ....= 2x(x-3)
  b, + 2xy+- 625
  ....= -
  ....=(x+y+25)(x+y-25)
  c, bạn tự tính nhaz và kết quả là 3/

  câu 2.
  a, để P xác định - 4 # 0 x # +- 2
  b,rút gọn P= x-2/ x+2
  câu 3.
  a,+, có M là trung điểm AB , Q là trung điểm DA AQ là đường trung bình trong t/giác ABD
  MQ// BD ,MQ = 1/2 BD (1)
  +, tương tự ta cũng chứng minh đc NP là đường trung bình trong t/giác BCD
  NP//BD, NP = 1/2 BD (2)
  từ 1) và 2) MNPQ là hình bình hành (3)
  có M là trung điểm AB ,N là trung điểm BC MN là đ` trung bình của ABC
  MN= 1/2 AC
  mà AC=BD (do h/thang ABCD cân) MN= AQ (4)
  Từ 3) và 4) ABCD là thoi
  b, để ABCD là hình vuông MQ vuông góc MN

  MQ//BD, MN//AC AC vuông góc với BD
  vậy để MNPA vuông thì cần h/thang ABCD có 2 đ/chéo vuông góc với nhau
  __________________
  ^ o ^
   
 8. xathu_vl

  xathu_vl Guest


  câu 1
  a , x (x+3)+(x-2)(x+2)-9x+4
  =x^2+3x+x^2-2x+2x-4-9x-4
  =2x^2 -6x
  =2x (x-3)
  b,x^2+2xy+y^2-625
  =(....................)-625
  =(x+y)^2-25^2
  =(x+y+25)(x+y-25)
  c,[(3x+9)/x^2+x]*[(x+1)/x^2+3x]

  =3/x^2
   
 9. xathu_vl

  xathu_vl Guest


  toán 8] đề kiểm tra học kì I

  Câu 3:a) Tam giác ABC có MA=MB; NB=NC MN là đường trung bình của tam giác ABC MN= ;MN // AC
  Tương tự ta cũng có PQ= ;PQ//AC
  MN=QP(=) ;MN//PQ(//AC) MNPQ là hình bình hành(1)
  mặt khác AC=BD(t/c hình thang cân) = MN=MQ(2)
  Từ (1) và (2) MNPQ là hình thoi
  b)để MNPQ là hình vuông thì MN phải vuông góc với MQ mà MN// AC ; MQ // BD
  AC phải vuông góc với BD\
   

 10. câu 1.
  a, x(x+3)+(x- 2)(x+2)- 9x+4
  ....= x^2+ 3x+ x^2- 4 - 9x +4
  ....= 2x^2- 6x
  ....= 2x(x-3)
  b, x^2+ 2xy+y^2- 625
  ....= (x+y)^2- 25^2
  ....=(x+y+25)(x+y-25)
  c, bạn tự tính nhaz và kết quả là 3/x^2

  câu 2.
  a, để P xác định x^2- 4 # 0 x # +- 2
  b,rút gọn P= x-2/ x+2
  câu 3.
  a,+, có M là trung điểm AB , Q là trung điểm DA AQ là đường trung bình trong t/giác ABD
  MQ// BD ,MQ = 1/2 BD (1)
  +, tương tự ta cũng chứng minh đc NP là đường trung bình trong t/giác BCD
  NP//BD, NP = 1/2 BD (2)
  từ 1) và 2) MNPQ là hình bình hành (3)
  có M là trung điểm AB ,N là trung điểm BC MN là đ` trung bình của ABC
  MN= 1/2 AC
  mà AC=BD (do h/thang ABCD cân) MN= AQ (4)
  Từ 3) và 4) ABCD là thoi
  b, để ABCD là hình vuông MQ vuông góc MN

  MQ//BD, MN//AC AC vuông góc với BD
  vậy để MNPA vuông thì cần h/thang ABCD có 2 đ/chéo vuông góc với nhau
  __________________
   

 11. Câu 3:a) Tam giác ABC có MA=MB; NB=NC MN là đường trung bình của tam giác ABC MN= ;MN // AC
  Tương tự ta cũng có PQ= ;PQ//AC
  MN=QP(=) ;MN//PQ(//AC) MNPQ là hình bình hành(1)
  mặt khác AC=BD(t/c hình thang cân) = MN=MQ(2)
  Từ (1) và (2) MNPQ là hình thoi
  b)để MNPQ là hình vuông thì MN phải vuông góc với MQ mà MN// AC ; MQ // BD
  AC phải vuông góc với BD\
   

 12. Uhm
  Đề bài này khó
  Em năm nay mới lên lớp 8 nên ko hiểu lắm?
  Nhất là bài hình
  Đại còn giải đc
   
 13. t5minh

  t5minh Guest


  Câu 2c nè:
  x-2/x+2= x+2/x+2 + -4/x+2=1 + -4/x+2
  để P nguyên thì -4/x+2 phải nguyên
  để x+2 nguyên thì x+2 thuộc Ư(-4)={-2;2;1;-1;4;-4}
  *x+2= -2 suy ra x= -4
  .................(bạn tự tính nha)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 20 Tháng mười hai 2013