Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 6]Dấu hiệu chia hết.

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi nguyenchaucb123, 8 Tháng sáu 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,938

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  nêu dấu hiệu chia hết cho 4, 6, 8, 25, 11
  :)%%-
  các bạn cố gắng trả lời nha
  có thể tìm tài liệu ở thư viện, hoặc hỏi các anh, các chị:)>-
   
 2. dinhvietha25

  dinhvietha25 Guest


  - Dấu hiệu chia hết cho 4: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4.
  - Dấu hiệu chia hết cho 6: Số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.
  - Dấu hiệu chia hết cho 8: Ba chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8.
  - Dấu hiệu chia hết cho 25: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 25 thì số đó chia hết cho 25.
  - Dấu hiệu chia hết cho 11: Tổng các chữ số hàng lẻ của số đó trừ đi tổng các chữ số hàng chẵn của số đó được số chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11.
  ;););););)
   

 3. bổ sung

  bạn trả lời đúng lắm, nhưng vẫn còn thiếu này.:)
  chia hết cho 8 ............. 3 chữ số tận cùng là số 0 và 2 chữ số tận cùng là số 0 thì chia hết cho 25.
   
 4. dinhvietha25

  dinhvietha25 Guest


  Bạn ơi, theo mình thì nó vẫn lập thành số 000 (hoặc 00) cũng chia hết cho 8 (và 25) đấy thôi, không cần bổ sung đâu!;););)
   

 5. Dấu hiệu chia hết cho 6 là: số đó có tổng các chữ số chia hết cho 3 và có đuôi là 2,4,6,8,0.
  Dấu hiệu chia hết cho 25 là có 2 chữ số hàng đơn vị và hàng chục chia hết cho 25( là 00, 25, 50, 75)
  Dấu hiệu chia hết cho 8 là có 3 chữ số cuối cùng chia hết cho 8.
  Dấu hiệu chia hết cho 11 là có 2 chữ số đầu và cuối cộng vào có đuôi = chữ sổơ giữa.
  Theo mình mới phát hiện thì dấu hiệu chia hết cho 4 là:
  - Nếu như chữ số cuối chìa 2 đc số chẵn thì chữ số liền trái của nó chia hết cho 2.
  - Nếu như chữ số cuối chìa 2 đc số lẻ thì chữ số liền trái của nó không chia hết cho 2.
  Nhớ thank nha
   
 6. phamhachau

  phamhachau Guest


  Dấu hiệu chia hết cho 6 là: số đó có tổng các chữ số chia hết cho 3 và có đuôi là 2,4,6,8,0.
  Dấu hiệu chia hết cho 25 là có 2 chữ số hàng đơn vị và hàng chục chia hết cho 25( là 00, 25, 50, 75)
  Dấu hiệu chia hết cho 8 là có 3 chữ số cuối cùng chia hết cho 8.
  Dấu hiệu chia hết cho 11 là có 2 chữ số đầu và cuối cộng vào có đuôi = chữ sổơ giữa.
  Theo mình mới phát hiện thì dấu hiệu chia hết cho 4 là:
  - Nếu như chữ số cuối chìa 2 đc số chẵn thì chữ số liền trái của nó chia hết cho 2.
  - Nếu như chữ số cuối chìa 2 đc số lẻ thì chữ số liền trái của nó không chia hết cho 2.

  Chắc chắn mình đúng rùi
  Nhớ cảm ơn mình nha!!!
   
 7. thuvan_2009

  thuvan_2009 Guest


  Dấu hiệu chia hết

  - Dấu hiệu chia hết cho 4: Một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của nó lập thành 1 số chia hết cho 4
  VD: Số 124 có 24 chia hết cho 4 => 124 chia hết cho 4
  - Dấu hiệu chia hết cho 6: Một số chia hết cho 6 khi và chỉ khi số đó chia hết cho 2 và 3
  VD: Số 12 chia hết cho 2 và 3=> 12 chia hết cho 6
  - Dấu hiệu chia hết cho 8: Một số chia hết cho 8 khi và chỉ khi 3 chữ số tận cùng của nó lập thành số chia hết cho 8
  VD: Số 1360 có 360 chia hết cho 8 => 1360 chia hết cho 8
  - Dấu hiệu chia hết cho 25: Một số chia hết cho 25 khi và chỉ khì chữ số tận cùng của nó lập thành 1 số chia hết cho 25
  VD: Số 125 có 25 chia hết cho 25 => 125 chia hết cho 25
  - Dấu hiệu chia hết cho 11: Một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi hiệu giữa tổng các chữ số "đứng ở vị trí lẻ" và tổng các chữ số "đứng ở vị trí chẵn" ( kể từ phải sang trái ) của số đó chia hết cho 11
   
 8. 3870193

  3870193 Guest


  do

  Nêu dâu hieu chia het cho 19, 23, 43,59
  tim dau hieu chia het cho 7
   
 9. chungtin

  chungtin Guest


  tra loi cho cau dau hieu chia het

  - Dấu hiệu chia hết cho 4: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4.
  - Dấu hiệu chia hết cho 6: Số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.

  - Dấu hiệu chia hết cho 8: Ba chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8.
  - Dấu hiệu chia hết cho 25: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 25 thì số đó chia hết cho 25.
  - Dấu hiệu chia hết cho 11: Tổng các chữ số hàng lẻ của số đó trừ đi tổng các chữ số hàng chẵn của số đó được số chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11.
  :p :cool: /:) @-) o=> :| :)>- :)| :D :( :) ;)
   
 10. th1104

  th1104 Guest


  sao vậy nhỉ
  cái tính chất chia hết nè khó lắm đó
  tôi chỉ biết mấy cái đơn giản thôi
   
 11. hai77hadong

  hai77hadong Guest


  Dấu hiệu chia hết cho [TEX]4[/TEX] :
  Cho số [TEX]\overline{a_{n}a_{n - 1}a_{n - 2}...a_{2}a_{1}a_{0}}[/TEX]. Số này chia hết cho [TEX]4[/TEX] khi [TEX]\overline{a_{1}a_{0}} \vdots 4[/TEX].
  Dấu hiệu chia hết cho [TEX]6[/TEX] :
  Số chia hết cho [TEX]6[/TEX] là số chia hết cho cả [TEX]2[/TEX] và [TEX]3[/TEX].
  Dấu hiệu chi hết cho [TEX]8[/TEX] :
  Cho số [TEX]\overline{a_{n}a_{n - 1}a_{n - 2}...a_{2}a_{1}a_{0}}[/TEX]. Số này chia hết cho [TEX]8[/TEX] khi [TEX]\overline{a_{2}a_{1}a_{0}} \vdots 8[/TEX].
  Dấu hiệu chia hết cho [TEX]11[/TEX] :
  Cho số [TEX]\overline{a_{n}a_{n - 1}a_{n - 2}...a_{2}a_{1}a_{0}}[/TEX]. Số này chia hết cho [TEX]11[/TEX] khi [TEX]\left ( a_{0} + a_{2} + a_{4} + ... \right ) - \left ( a_{1} + a_{3} + a_{5} + ... \right ) \vdots 11[/TEX].
  Dấu hiệu chia hết cho [TEX]25[/TEX] :
  Cho số [TEX]\overline{a_{n}a_{n - 1}a_{n - 2}...a_{2}a_{1}a_{0}}[/TEX]. Số này chia hết cho [TEX]25[/TEX] khi [TEX]\overline{a_{1}a_{0}} \vdots 25[/TEX].

  Chúc bạn thành công !
   
 12. vuasanban

  vuasanban Guest


  B=2+2^2+2^3+...+2^60
  B=(2+2^2)+(2^3+2^4)....(2^59+2^60)
  B=2.(1+2)+2^3.(1+2)+.....+2^59.(1+2)
  B=2.3+2^3.3+.....+2^59.3
  B=3.(2+2^3+.....+2^59) chia hết cho 3

  B=2+2^2+2^3+...+2^60
  B=(2+2^2+2^3)+.....+(2^58+2^59+2^60)
  B=2.(1+2+2^2)+......+2^58.(1+2+2^2)
  B=2.7+.....+2^58.7
  B=7.(2+....+2^58) chia hết cho 7

  B=2+2^2+2^3+...+2^60
  B=(2+2^2+2^3+2^4)+......+(2^57+2^58+2^59+2^60)
  B=2.(1+2+2^2+2^3)+.....+2^57.(1+2+2^2+2^3)
  B=2.15+.....+2^57.15
  B=15.(2+.....+2^57) chia hết cho 15

  B=2+2^2+2^3+...+2^60
  B=(2+2^2+2^3+2^4+2^5)+......+(2^56+2^57+2^58+2^59+2^60)
  B=2.(1+2+2^2+2^2+2^3+2^4)+....+2^56.(1+2+2^2+2^2+2^3+2^4)
  B=2.31+.......+2^56.31
  B=31.(2+....+2^56) chia hết cho 31

  B=2+2^2+2^3+...+2^60
  B=(2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8+2^9+2^10+2^11)+......+(2^49+2^50+2^51+2^52+2^53+2^54+2^55+2^56+2^57+2^58+2^59+2^60)
  B=2.(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8+2^9+2^10+2^11)+....+2^49.(1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8+2^9+2^10+2^11)
  B=2.4095+....+2^49.4095
  B=4095.(2+...+2^49) chia hết cho 5 (Vì 4095 chia hết cho 5)

  Mãi mới xong:M025::M025::M025::M025:bạn cứ giải thế này là ổn nghen

   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng ba 2013
 13. koilovely_6a

  koilovely_6a Guest


  câu trả lời

  tớ chỉ trả lời được dấu hiệu chí hết cho 4 và 6 thôi, các bạn thông cảm nha!
  số có hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4.
  số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 6.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng ba 2013

 14. - Dấu hiệu chia hết cho 4: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4
  - Dấu hiệu chia hết cho 6: Số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6
  - Dấu hiệu chia hết cho 25: Hai chữ số tận cùng của số đó tạo thành số chia hết cho 25 thì số đó chia hết cho 25.
  Còn lại mình không bít.:D:D:D:D
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 20 Tháng ba 2013