Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 10] Hệ phương trình đối xứng và đẳng cấp bậc 2

Thảo luận trong 'Phương trình và hệ phướng trình bậc nhất nhiều ẩn' bắt đầu bởi chocopie_orion, 18 Tháng mười 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 7,412

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  bài 1

  [TEX]\lef{\begin{ (x/y)^3 +(x/y)^2=12}\\{(xy)^2+xy=6}[/TEX]


  bài 2


  [TEX]\lef{\begin{ x^2+y^2-3x+4y=1}\\{3x^2-2y^2-9x-8y=3}[/TEX]

  bài 3

  [TEX]\lef{\begin{ xy^2+y=6x^2}\\{(xy)^2+1=5x^2}[/TEX]

  bài 4

  [TEX]\lef{\begin{ (xy)^3+1=19x^3}\\{y(xy+1)=-6x^2}[/TEX]

  bài 5

  [TEX]\lef{\begin{ x^2+y+yx^3+xy^2+xy=-5/4}\\{x^4+y^2+xy(1+2x)=-5/4}[/TEX]

  bài 6

  [TEX]\lef{\begin{ x^4+2yx^3+(xy)^2=2x+9}\\{x^2+2xy=6x+6}[/TEX]
   
 2. hg201td

  hg201td Guest


  Bài 1: CŨng đơn giản thui ak
  PT (2) chia cho [TEX]x^2[/TEX] rồi đặt giải hệ thui ak
  Bài 2:
  Pt (2) chỉ gộp vào rồi đặt nhân tử thôi
  bài 3:
  (1) chia y^2 còn (2) chia x^2
  Bài 4
  Chia cho y^3
  Bài 5+ bài 6: kiểu cách chắc cũng thế
   

 3. mấy bài này là những bài thi DH trong những năm gần đây.
  Bài 6: thế xy từ PT (2) vào pt (1) sau khi biến đổi thành bình phương
   
 4. tiger3323551

  tiger3323551 Guest


  thế xy đúng rồi má.pt(1) la hằng đẳng thức [tex](x^2 +xy)^2[/tex].pt(2)==>[tex]xy=\frac{(6x+6-x^2)}{2}[/tex].Dùng hoocne giai pt bậc 4
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng mười một 2009


 5. \Xét phương trình thứ 2 (pt dưới) ta có

  [TEX](xy)^2+xy=6[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (xy)^2+xy-6=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow xy=-3 (1) or xy=2(2)[/TEX]

  Xét phương trình đầu ta có

  [TEX](x/y)^3+(x/y)^2=12[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (x/y)^3+(x/y)^2-12=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x/y=2[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x=2y (3)[/TEX]

  Thay (3) vào (1) ta có
  [TEX]2y^2=-3 \Leftrightarrow ptvn[/TEX]

  Thay (3) vào (2) ta có
  [TEX]2y^2=2\Leftrightarrow y= 1 or y=-1[/TEX]
  Với y=1 \Rightarrow x=2
  Với y=-1 \Rightarrow x=-2

  Ta có các cặp nghiệm (x;y)=(2;1) ; (-2;-1)
  Thay lại vào hpt đã cho, ta có kq đúng

  Vậy hpt đã cho có 2 cặp nghiệm
    6. [TEX]\lef{\begin{ x^2+y^2-3x+4y=1}\\{3x^2-2y^2-9x-8y=3}[/TEX]
  \Leftrightarrow
  [TEX]\lef{\begin{ (x^2-3x)+(y^2+4y)=1}\\{3(X^2-3x)-2(y^2+4y)=3}[/TEX]

  Đặt [TEX]a=x^2-3x[/TEX], [TEX]b=y^2+4y[/TEX]
  Hệ đã cho trở thành

  [TEX]\lef{\begin{a+b=1}\\{3a-2b=3}[/TEX]
  \Leftrightarrow
  [TEX]\lef{\begin{ a=1}\\{b=0}[/TEX]
  \Leftrightarrow
  [TEX]\lef{\begin{ x^2-3x=1}\\{y^2+4y=0}[/TEX]
  \Leftrightarrow
  [TEX]\lef{\begin{ x^2-3x-1=0}\\{y(y+4)=0}[/TEX]
  \Leftrightarrow
  [TEX]\lef{\begin{\left[\begin{x=(3+\sqrt{13})/2}\\{x=(3-\sqrt{13})/2} }\\{\left[\begin{y=0}\\{y=-4}}[/TEX]

  Vậy........
   
 7. tienanh78989

  tienanh78989 Guest


  các bạn có thể đưa ra nhiều bài khác nữa không mình cần một số tư liệu gấp
   

 8. cau 5

  tu pt 2\Rightarrow(x2+y)2+xy=-5/4
  pt1:x2+y+xy(x2+y)+xy=-5/4
  dat xy=a
  x2+y=b
  \Rightarrowhe :pt1:a+ab+b=-5/4
  pt2:a2+b=-5/4
  den day cha cban giai dc roi